26 November eerste informatieavond Digitaal Ontmoetingspunt Glanerbrug

Dinsdag 26 november vindt er een eerste informatieavond over het Digitaal Ontmoetingspunt Glanerbrug plaats.

Voor deze avond nodigen we verenigingen, organisaties, instellingen, bewoners en ondernemers uit in gesprek te gaan over een nog op te richten Digitaal Ontmoetingspunt voor het dorp Glanerbrug.

Doel van de avond is de behoefte aan een dergelijk platform te inventariseren als ook de ideeën die we hier over hebben aan te vullen en van feed-back te voorzien.

Het plan voor het Digitaal Ontmoetingspunt zoals het er nu voor ligt kent de volgende hoofdpunten:

inhoud

Deze wordt vanuit ons dorp aangeleverd. Zo veel als mogelijk direct van uit de bewoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Een redactie geeft waar nodig sturing. De website wordt zo ingericht dat het aanleveren van inhoud zo efficiënt mogelijk verloopt.

Naast ‘ losse inhoud’ kan er worden gelinkt naar al bestaande websites en verenigingen en andere initiatieven kunnen een eigen miniwebsite binnen het platform krijgen. Kortom er ontstaat een verzamelpunt van informatie waar men elkaar ontmoet.

techniek

Er wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd content management systeem. Hiervoor worden (hobbymatige) ‘ techneuten’  aangezocht. Op termijn kan er wellicht zelfs een stageplek worden aangeboden.

aansturing en financiering

Op dit moment gaat ons idee uit van een stichtingsvorm zonder verdienmodel. De stichting zal zich in de aanloopfase van goodwill en subsidies bedienen. Op termijn willen we zien of sponsoren, reclame en giften voldoende zijn om het Digitaal Ontmoetingspunt Glanerbrug in de lucht te houden.

Zoals gezegd delen we onze ideeën graag met jullie.

Je bent welkom

dinsdag 26 november om 19.30 uur

Jongerencentrum De Hut

Schipholtstraat 47, 7534CR Glanerbrug