Verslag informatieavond 26 november 2019

Dit is het verslag van de eerste informatieavond over het Digitaal Ontmoetingspunt Glanerbrug (DOG) op 26 november 2019

Dit vormt één geheel met de presentatie.

Met dank aan de Hut die vergaderruimte en koffie ter beschikking stelde.

INHOUD

 • DOG (is) te vergelijken met hallolosser.nl en borneboeit.nl
 • Platform op internet waar Glanerbrug elkaar in de meeste brede zin ontmoet. *Insteek: halen en brengen
 • Dus voor inwoners, ondernemers, scholen, kerken verenigingen, instellingen enz.. Zowel individueel al in groepsverband
 • Mogelijkheid bieden voor subsites
 • Invoegen van bestaande websites (deeplinken)
 • Platform interactie, dus ook chatten en bloggen bijvoorbeeld naast informatie

AANSTURING EN ORGANISATIEVORM

 • Het dagelijks bestuur bestaat uit een lid van de redactie, acquisitie en techniek
 • Schema
 • Rol van dagelijks bestuur is sturend. De mensen, vrijwilligers, medewerkers zoveel mogelijk hun gang laten gaan. De (hoofd)redactie is de centrale blikvanger. De subredactie levert verhalen vanuit de eigen organisatie.
 • Protocol met regels wat wel, wat niet
 • Techniek: Naast techniek voor ‘eigen gebruik’ wil DOG ook aan de andere organisaties techniek beschikbaar stellen ruimte in het platform in te vullen
 • Streven: inhoud geven door bijv. stagières van het ROC
 • Als rechtsvorm denken we aan een stichting

TECHNIEK

 • CMS = Content management Systeem
 • Freeware met actieve gemeenschap: Joomla, WordPress of Drupal
 • Ondersteunt organisatievorm

FINANCIERING

 • voor en door vrijwilligers
 • geen verdienmodel
 • sponsoren en adverteerders
 • subsidie in aanloopfase
 • webhosting, hardware en software
 • opstartbedrag eerste jaar naar schatting tussen 1500 en 2500 euro
 • volgende jaren tussen 1500 en 2000 euro
 • financiering door Jij maakt de buurt en/of Initiatiefkracht

TIJDPAD

 • Kwartaal 4 van 2019: peiling in Glanerbrug en PR: uitdragen gedachtengoed
 • Kwartaal 1 van 2020: opzetten stichting en werving mensen en middelen
 • Kwartaal 2 van 2020: website life (streven 1 april ’20) en organisatie staat en kan worden uitgebouwd
 • Kwartaal 1 van 2021: evaluatie en continuering bepalen

 REACTIES

 • Waardevol initiatief
 • Niet alles tegelijk willen, klein beginnen. Vanuit bestaande concepten de domeinen op platform invoeren: Bijvoorbeeld: agenda, Grensstreek, sociale kaart, verenigingen en onderwijs
 • Glanerbruggers triggeren gebruik te maken van DOG
 • De Grensstreek zou leidraad voor opzet invullen DOG kunnen zijn