Werving fondsen

Dit weekend (04-01-2020) is er een aanvraag voor financiële ondersteuning uitgegaan naar Jij Maakt De Buurt Glanerbrug. We hebben een bedrag aangevraagd dat het ons mogelijk maakt om in dit oprichtingsjaar een website realiseren waarop Glanerbruggers elkaar kunnen ontmoeten, informatie kunnen delen en met elkaar in gesprek kunnen gaan.

We hopen natuurlijk dat onze aanvraag gehonoreerd zal worden.

Een oprichtingsjaar is in financiële zin immers altijd een uitdaging. Er zijn dan nog geen inkomsten terwijl er al wel uitgaven zijn.

Ondanks de belangeloze inzet van onze (nog te werven) vrijwilligers zullen we in ieder geval kosten maken voor het maken van een  ontwerp voor de website en het hosten van de website. Ook zal er worden ingezet op het oprichten van een stichting waarbinnen onze  vrijwilligers zonder zorgen en in een een gestructureerde omgeving hun ‘ werk’ kunnen doen. Ook dat kost geld.

Je vindt onze aanvraag op de website van ” jij maakt de buurt” terug. Wanneer we meer weten zullen we dat op deze website bekend maken.