We zijn een stichting

Donderdag 9 april was het eindelijk zo ver. We hebben weer een belangrijke stap gezet. Glanerbrug-Digitaal is een stichting geworden.

Donderdagmiddag 9 april brachten Jenne Smit en Jan Willem Tierates een bezoek aan notaris Poppinghaus in Losser om de zogenaamde oprichtingsakte van de Stichting Glanerbrug-Digitaal te ondertekenen.

Een belangrijke stap die mogelijk werd door een gift van Jij Maakt De Buurt Glanerbrug.

kvK Enschede

Bij de Kamer van Koophandel ligt duidelijk vast wat ons doel is, welke personen de stichting mogen vertegenwoordigen en wat de belangrijkste spelregels zijn waar we ons aan houden.

Kortom het helpt om verantwoording af te leggen en onze activiteiten richting te geven.

Wil je ons doel of statuten nalezen klik dan op de links of navigeer naar ‘over ons’.

Ons inschrijvingsnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is 77821335

Zelf onze inschrijving bekijken klik dan hier.