Nieuwbouw brandweerkazerne in Glanerbrug van start

GLANERBRUG – Eind april is een begin gemaakt met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Glanerbrug. In het definitieve bestemmingsplan komt de nieuwe kazerne op de hoek van de Heidevlinder en de Gronausestraat. Het bouwplan is opgesteld in nauw overleg met de sportvereningen die zijn verenigd in Noabersport. Naast deze directe buren hebben de omwonenden aan de Gronausestraat, Heidevlinder en Ekersdijk een brief ontvangen met de aankondiging dat ze kennis kunnen nemen van de plannen via de website van de Brandweer Twente. Die plannen worden in een ruim zeven minuten durende video uitgelegd door projectleider Mark Bokdam van de Brandweer Twente. Voor deze manier om de omwonenden te informeren is noodgedwongen gekozen omdat door de coronacrisis een informatieavond niet georganiseerd kon worden.

“De brandweerkazerne op de hoek van de Gronausestraat en de Heidevlinder in Glanerbrug vervangt het huidige onderkomen aan de Tolstraat. Die voldoet niet meer aan de huidige eisen, zowel met betrekking tot het personeel als de ligging”, legt Mark Bokdam in de video uit. “Door de verhuizing naar de Heidevlinder is de veiligheid in het werkgebied beter gegarandeerd. De brandweerkazerne Glanerbrug is een kazerne die wordt bemand door vrijwilligers. Die moeten binnen een bepaalde aanrijtijd aanwezig kunnen zijn. In het verleden kwamen vrijwilligers meestal uit het dorp Glanerbrug, tegenwoordig komen ze veelal uit de nieuwbouwwijken aan de westkant van Glanerbrug. Vandaar dat de Veiligheidsregio Twente de voorkeur heeft voor een locatie zo dicht mogelijk bij de Gronausestraat aan de westzijde van Glanerbrug”.

Volgens Mark Bokdam zal deze moderne kazerne gericht zijn op de toekomst. Gebouwd met slimme materialen waardoor de uitstoot van CO2 minimaal is. Ook is er een plan voor stikstof en PFAS. “Voor de uitruk wordt een ontsluiting op de Heidevlinder gerealiseerd. Het normale verkeer van en naar de brandweerkazerne zal via de Ekersdijk en de parkeerplaats van de sportverenigingen worden ontsloten. In de nieuwe kazerne is plaats voor twee tankautospuiten. In de kazerne zijn ook douche- en kleedruimtes en lokalen voor instructie gepland. En op het dak een platform om drones in te kunnen zetten. Naar verwachting zal de bouw eind augustus, begin september zijn voltooid”.