Job Kantelberg nieuwe wijkregisseur in Oost: ‘Mooie functie met scala aan thema’s’

GLANERBRUG – Sinds 1 februari van dit jaar maken Kiona Grotenhuis en Job Kantelberg deel uit van het managementteam in stadsdeel Oost. Zij hebben de plaats ingenomen van Aaltjen Volbers die met pensioen is en Frank Mulder die naar Groningen is vertrokken. Kiona en Job zijn samen met Jeffrey Brinkman de drie wijkregisseurs in stadsdeel Oost. Omdat Job Glanerbrug, Eschmarke en bedrijventerrein Euregio als werkgebied heeft maken we in deze Grensstreek maar eens kennis met hem.

Job is in 1989 geboren in Geldrop (Noord-Brabant). Op zijn achttiende verhuisde hij naar Twente om bestuurskunde te gaan studeren aan de Universiteit Twente. En omdat Twente wel goed beviel én hij er zijn vriendin uit Weerselo leerde kennen is hij in het oosten gebleven. In de regio Twente heeft hij gewerkt voor de gemeente Almelo, Losser en Enschede. In de gemeente Enschede als trainee waardoor hij naast een verlengde studie ook werkervaring op kon doen. “In 2017 kwam ik in dienst van de gemeente Enschede. Bij de griffie in stadsdeel Noord en de concernstaf,” vertelt Job. “Ik hield me vooral bezig met zaken als participatiebeleid, de begroting en het Enschede Akkoord. Vrij abstract maar wel interessant. En je leert de stadsdelen goed kennen. Toen er een plek als wijkregisseur in Oost vrij kwam heb ik daar gesolliciteerd. Nu als wijkregisseur vul je je functie veel concreter in. Je hebt een breder scala aan thema’s in je portefeuille. Van groen tot veiligheid”.

Glanerbrug

Een wijkregisseur is de schakel tussen de wijkbewoners (in Glanerbrug dus dorpsbewoners!), de gemeente en andere organisaties die in het dorp werken. Bij de overdracht werd Job geïnformeerd over de actiepunten voor 2020 die door het ‘oude’ managementteam van stadsdeel Oost waren opgesteld. Op zijn bordje liggen onder andere het doorontwikkelen van de kracht van verenigingen bij Noabersport en het realiseren van het ecopark in de ecologische zone in de Eschmarke. “Maar ook de drugsoverlast bij bijvoorbeeld de stations in Glanerbrug en de Eschmarke zal ons bezig blijven houden. De vinger aan de pols blijven houden en vooral niet verslappen”, meent Job.  Ook helpt de gemeente structuur te geven aan de overlast van jongeren rond De Brug en aan de Apollolaan. Job: “Jongeren moeten wel bij elkaar kunnen komen, maar het natuurlijk niet te accepteren wanneer ze overlast veroorzaken of vernielingen aanrichten. Bij De Hut is Gijs van Alifa bezig allerlei activiteiten voor de jongeren op te starten. Aan de Apollolaan gaan we een speelplek aanpakken om de overlast te verminderen”.

Twee andere thema’s waarbij Job als wijkregisseur betrokken is zijn de Gronausestraat en de ontwikkeling van voormalig zwembad De Brug. “De plannen met de Gronausestraat zijn in het Fietsveiligteam afgerond. Die wachten nu alleen nog op de presentatie aan de inwoners van Glanerbrug. Anders is dat met De Brug, daar staan we nog aan het begin. Samen met de Glanerbruggers moeten we op zoek naar een goede manier om van De Brug een rendabel pand te maken. We willen als gemeente met de Glanerbruggers van gedachten wisselen hoe we dat het beste kunnen realiseren. Wat missen we nog in het dorp en waar zou het dorp nog mee gediend zijn? Dat zijn de vragen die in een digitale presentatie aan de bewoners wordt voorgelegd om ze te interesseren”.

Job durft gerust te stellen dat hij na twee maanden al een redelijk beeld heeft van zijn werkgebied. Hij heeft het in ieder geval heel erg naar zijn zin. En moeite met de Glanerbruggers heeft hij niet. “Ik heb wel gemerkt dat Glanerbruggers niet op hun mondje zijn gevallen, gevoel hebben voor hun dorp en zich daarom 100 procent voor hun dorp willen inzetten”.