Ander gedrag na herinrichting Gronausestraat

Initiatiefneemster Lorette Bosch: ‘De knop moet wel om na herinrichting van Gronausestraat’

Initiatiefneemster Lorette Bosch hoopt dat de verbeteringen die zijn voorgesteld door het Fietsveiligteam zullen leiden tot een veiliger Gronausestraat. Wel beseft ze dat na de herinrichting van de ‘stroat’ de knop om zal moeten voor alle gebruikers. Ze doelt daarbij niet alleen op het gedrag van de automobilisten, maar ook van voetgangers en fietsers bijvoorbeeld. De Glanerbrugse kreeg de complimenten voor haar initiatief en inzet op de digitale vergadering van de stadsdeelcommissie Oost. Met hier en daar een kanttekening.

Raadslid Gertjan Tillema (D66) vroeg zich af of de betekenis van ‘fietsstraat’ of ‘auto-te-gast-straat’ wel van toepassing is op een straat waar per etmaal zo’n negen duizend voertuigen passeren. “Dat is volgens de landelijke richtlijnen drie keer de norm voor een fietsstraat”, aldus Tillema. “Ik hoop niet dat we over een jaar tot de conclusie komen dat het probleem van de veiligheid nog niet is opgelost”. Ook Herman Brouwer die namens Enschede Anders het woord voerde meent dat de maatregelen een verbetering zijn, maar zeker geen definitieve oplossing. Volgens wethouder Niels van den Berg zullen de geplande tellingen uit moeten wijzen of de verbeteringen succesvol zijn geweest.

De auto te gast op de Gronausestraat

Glanerbruggers online

Een week eerder konden de Glanerbruggers online reageren op de plannen voor de herinrichting. Daarom stonden de speciaal gemaakte video en tekeningen vanaf begin mei op de website. De reacties en vragen werden online besproken door Marc Oonk en Lorette Bosch van het Fietsveiligteam, projectleider Anke Olthuis en wethouder Niels van den Berg van de gemeente. De meest prangende vragen gingen over hoe er straks gehandhaafd gaat worden wanneer fietsers het trottoir toch weer gaan gebruiken. En over het te verwachten sluipverkeer door Glanerbrug.

Wethouder Niels van den Berg hoopt dat de gebruikers zich aanpassen aan de nieuwe situatie. “Op de rijbaan krijgen de fietsers voorrang en zijn de auto’s te gast. Zo’n nieuwe situatie vraagt ook nieuw gedrag”, aldus Van den Berg. “We zullen als gemeente het probleem moeten tackelen wanneer het probleem blijft. Gezien de capaciteit van boa’s in Enschede is dat wel lastig”.

Door de sluis bij de entree vanuit Duitsland denkt het Fietsveiligteam dat automobilisten eerder de RW 35 kiezen

Bewoners aan de Bultsweg en Schipholtstraat vrezen een toename van sluipverkeer door hun straat. “Door het creëren van een sluis bij de entree vanuit Duitsland denken we dat de automobilisten op den duur voor de Amtsvennweg en de RW 35 kiezen”, meent Anke Olthuis. “Vanuit Enschede is de kans groter dat automobilisten andere wegen door Glanerbrug kiezen. We zullen moeten kijken wat de gevolgen zijn als de Gronausestraat klaar is en er dan op anticiperen”.

Tevreden

Initiatiefneemster en lid van het Fietsveiligteam Lorette Bosch is tevreden over het verloop van de onlinesessie. “Alle vragen en reacties zijn wel aan bod gekomen”, meent ze. “En d’r moet wel even van mijn hart dat ik supertrots ben op de leden van het Fietsveiligteam. Die hebben een knap stukje werk geleverd”. Alle antwoorden op de vragen zijn terug te lezen op de website www.enschede.nl/gronausestraat. Wanneer het opstellen van het bestek is afgerond kan het plan worden aanbesteed. Naar verwachting kan dan in september met de uitvoering worden begonnen.