Blijft de ijsbaan aan de Middenweg?

Omwonenden en leden IJsclub Glanerbrug in actie tegen verkoop van ijsbaan in Glanerbrug

Buurtbewoners Trees Roders, Erna van Schijndel, Gerrit van Tilborg en Huub Janssen onderbraken een tijdje geleden de bestuursvergadering van de IJsclub Glanerbrug om de bestuursleden een petitie aan te bieden. In die petitie roepen zij het bestuur dringend op om per direct alle activiteiten die leiden tot de verkoop van de ijsbaan aan de Middenweg te staken. De petitie is ondertekend door bijna 300 omwonenden waarvan ruim 100 lid van de ijsclub zijn.

Een groep leden en omwonenden wil volgens woordvoerder Gerrit van Tilborg in dialoog met het bestuur om de ijsbaan aan de Middenweg te behouden. “Ze zijn bijvoorbeeld graag bereid actief te helpen de ijsbaan ook in jaren dat er niet geschaatst kan worden financieel gezond te houden. De huidige ijsbaan zorgt voor schaatsplezier en groen in de wijk. Dat willen we graag zo houden. Ook omdat de ijsbaan in Glanerbrug een historische en nostalgische waarde heeft. De baan is namelijk ontstaan door een schenking aan de Glanerbrugse gemeenschap. Wellicht is de ijsbaan als multifunctionele accommodatie in te richten. Bovendien heeft de ijsbaan een belangrijke functie in de afvoer van het water in de wijk. Verder zijn er aanwijzingen dat het bestuur in gesprek is met projectontwikkelaars. En dat er op de ijsbaan gebouwd gaat worden. U begrijpt dat veel leden en direct omwonenden niet achter het bestuur staan om de ijsbaan aan een projectontwikkelaar te verkopen. We hopen dat het bestuur naar de leden toe transparant handelt en hen bij de plannen betrekt”.

Bestuur onderzoekt mogelijkheden

Secretaris Ger Beernink van de IJsclub Glanerbrug toont begrip voor het standpunt van de leden en omwonenden. Op de algemene jaarvergadering die half februari werd gehouden hebben de leden ingestemd met het voorstel van het bestuur om te kijken welke mogelijkheden er zijn het voortbestaan van de ijsclub te onderzoeken. “Met dat proces zijn we nu dus bezig”, aldus Beernink. “Dat zal een democratisch proces zijn waarin alle plussen en minnen worden meegenomen en meegewogen. U moet wel weten dat de jaarlijkse inkomsten de laatste jaren niet opwegen tegen de uitgaven. Mede door de terugloop van het aantal leden, van 1000 naar 270. Door de corona hebben we de leden nog niet kunnen raadplegen over de plannen. Maar uiteindelijk zullen we dat als bestuur doen op een buitengewone algemene ledenvergadering”. 

Het bestuur ziet onder andere mogelijkheden op behoud van een zelfstandige ijsclub door samenwerking met Ons Clubje, TVG, Eilermark en Avanti W.. Deze vier verenigingen werken in Noabersport samen aan de ontwikkeling van een multifunctioneel sportcomplex laan de Gronausestraat. De IJsclub Glanerbrug heeft zich daar als vijfde vereniging bij aangesloten. “De ijsclub zou hierin kunnen participeren met een 400 meter baan maar dan als ijs-, skeeler- en atletiekbaan. En eigendom van de ijsclub”, vervolgt Beernink. Dat idee is ontstaan om het hoofd te bieden aan het teruglopend aantal leden en dus inkomsten. Maar ook de zachtere winters. Op zo’n multifunctionele baan waarvoor 3 à 4 centimeter genoeg is kan niet alleen eerder worden geschaatst maar bovendien worden gebruikt om te skeeleren. Dat levert mogelijk ook weer nieuwe leden op. Wel ziet het bestuur in dat een dergelijke multifunctionele baan een forse investering vergt”.