Wat is de toekomst van zwembad De Brug?

Wethouder Niels van den Berg: ‘Glanerbrug verdient de kans dat het zwembad een andere bestemming krijgt’

De gemeente Enschede wil samen met de inwoners van Glanerbrug en omliggende wijken onderzoeken of we een nieuwe maatschappelijke bestemming voor zwembad De Brug kunnen vinden. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, zorg en vrije tijd. Het zwembad komt in ieder geval niet terug. De gemeente heeft niet de mogelijkheid om extra geld in het pand steken.

Deze oproep stond in Grensstreek en een paar dagen later ook op de Facebookpagina van de Grensstreek. Dat leverde tientallen reacties op. Een paar tips, maar vooral opmerkingen die neerkwamen op ‘Geef Glanerbrug zijn zwembad terug!’ Met die boodschap stapte de Grensstreek naar wethouder Niels van den Berg. Zijn partij Burgerbelangen Enschede maakte zich tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 immers sterk voor het behoud van De Brug. Toch bleef het zwembad aan de Schipholtstraat dat eind december 2017 haar deuren moest sluiten, dicht.

Onderhandelingen

“Dan moeten we terug naar 27 juni 2016. Toen besloot een meerderheid van de gemeenteraad (23 voor – 15 tegen) de plannen van toenmalig wethouder Jurgen van Houdt over de toekomst van de zwembaden in de gemeente goed te keuren,’ aldus Niels van den Berg. “En dat De Brug daardoor op korte termijn, het Slagman op langere termijn gesloten zouden worden. Uiteindelijk ging de deur van De Brug op 22 december 2017 op slot. Tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 hebben we ons als Burgerbelangen Enschede sterk gemaakt voor behoud van het zwembad. Dan win je in maart de verkiezingen en word je weliswaar de grootste partij maar weet je ook dat je met coalitiepartijen om tafel moet. In eerste instantie met D66, VVD en CU.”

Wethouder Niels van den Berg

Marc Teutelink en Niels van den Berg gingen voor de BBE die onderhandelingen in met voor Glanerbrug vier thema’s: de Gronausestraat, een tweede ontsluiting naar de RW 35, zwembad De Brug en de ontwikkeling van Eschmarkerveld/Leuriks. In die onderhandelingen worden door de coalitiepartijen de plannen voor de komende vier jaren vastgesteld. “Als eerste kwam zwembad De Brug op tafel. Daar viel volgens D66, VVD en CU niet aan te tornen”, herinnert Van den Berg zich nog goed. “Om de herinrichting van de Gronausestraat wel binnen te halen hebben we met betrekking tot het zwembad een veer moeten laten. Het zwembad is dus aan de onderhandelingstafel gesneuveld”.

In oktober vorig jaar berichtte TC Tubantia dat het college denkt dat De Brug geschikt zou kunnen zijn als wijkvoorziening. Een zwembad is in die plannen niet aan de orde. “Of er moet bijvoorbeeld een fysiotherapeut zijn die het als herstelbad wil gebruiken”, noemt wethouder Niels van den Berg een scenario. „Maar ik denk niet dat het realistisch is dat De Brug weer gebruikt zal worden als zwembad. Zo eerlijk moet ik zijn.” Saillant is dat de Dorpsraad Glanerbrug juist wel heropening wilde van het zwembad. De DrG heeft contact gezocht met potentiële exploitanten. Die zijn uiteindelijk afgehaakt. Blijft het zoeken naar een maatschappelijke bestemming nu nog over.

Participatietraject

In het participatietraject krijgt Glanerbrug een half jaar de kans naar een oplossing te zoeken. Met de Dorpsraad Glanerbrug, de scholen, Domijn, Alifa en het Noaberhuus is al een oriënterend gesprek geweest. Met de oproep worden ook de inwoners van Glanerbrug en omliggende wijken uitgenodigd mee te denken. “Het dorp verdient die kans”, meent Niels van den Berg.

Toekomst zwembad De Brug?

Heeft u een goed idee voor zo’n maatschappelijke invulling? Of wilt u hier zelf iets aan bijdragen? Dan horen wij het graag.

Uiteindelijk moet de invulling kostendekkend zijn. De gemeente helpt bij het berekenen hiervan en bij het samenbrengen van goede ideeën. Laat het ons dus weten als u een goed idee heeft! Misschien zorgt uw idee dan wel voor een mooie nieuwe toekomst van De Brug!

Zo doet u mee

Op www.enschede.nl/ideevoordebrug vindt u een kort formulier. Daar kunt u uw idee achterlaten en stellen we u een paar vragen. Ook verspreiden we in een deel van Glanerbrug antwoordkaartjes met dezelfde vragen. U kunt hiervan gebruik maken als u dat liever doet dan het formulier invullen op de website.

Heeft u vragen? Mail dan naar debrug@enschede.nl.