Glanerbruggers willen zwembad De Brug terug

De Glanerbruggers willen hun zwembad terug. Dat bleek in de stadsdeelcommissie Oost van 15 september. Wijkregisseur Job Kantelberg presenteerde de resultaten van het participatietraject over de maatschappelijke invulling van zwembad De Brug. Bijna de helft van de Glanerbruggers wil dat het zwembad wordt heropend, hoewel dat voor de gemeente geen optie is. Maar wethouder Niels van de Berg vindt toch dat hij die uitdrukkelijke roep van de Glanerbruggers niet kan negeren.

Wethouder Niels van den Berg vindt dat hij de oproep van de Glanerbruggers om zwembad De Brug te heropenen niet kan negeren

Van den Berg wil samen met de raadsleden de Glanerbruggers uitdagen met ideeën te komen. Hij meent bijvoorbeeld dat het zwembad kan worden opgeknapt door crowdfunding en maatschappelijke inzet. Hij noemt daarbij als voorbeeld de inzet van de supportersvereniging Glanerbrug van FC Twente. Die heeft op het Diekman het oude scorebord in ere hebben hersteld. Om het zwembad na de renovatie te kunnen exploiteren denkt hij aan een sociale hypotheek. Naar het voorbeeld van Dolphia. Van den Berg wil zo aan Glanerbrug een laatste kans bieden om het zwembad terug te krijgen.

Even dreigde voorzitter Annelies Futselaar een mening vormende ronde over het idee van Van den Berg te blokkeren. Ze wilde dat de stadsdeelcommissie zich zou beperken tot de presentatie en wilde geen discussie over heropening. Daar was Erwin Versteeg (groep Versteeg) het duidelijk niet met haar eens: “Ik vind het jammer dat u de inbreng van wethouder Van den Berg blokkeert. Die werpt immers een nieuwe blik op het geheel en doet dus wel degelijke ter zake. Het zwembad is door de politiek ‘afgebroken’. Zo strooit u nog meer zout in de wonden van de Glanerbruggers”. De stadsdeelcommissie vroeg uiteindelijk op voorstel van voorzitter Futselaar wethouder Van den Berg met een plan van aanpak voor het zwembad te komen op de volgende stadsdeelcommissie.

Zwembad De Brug nu

Maatschappelijke invulling

In de maanden juli en augustus zijn de Glanerbruggers gevraagd mee te denken over een nieuwe maatschappelijke invulling voor zwembad De Brug. Via de regionale kranten, sociale media, flyeren en de website van de gemeente werden de Glanerbruggers gevraagd met ideeën te komen. Die varieerden van een skatebaan tot een uitvaartcentrum.

“Uit contacten met welzijnspartijen en initiatiefnemers blijkt geen van zeven ingebrachte ideeën aan de randvoorwaarden, maatschappelijke bestemming en sluitende business case, te voldoen”, aldus wijkregisseur Job Kantelberg. “Geen enkele partij bleek in staat voldoende huur op te brengen om een verbouwing van De Brug te kunnen financieren. Een volgende stap kan zijn om op zoek te gaan naar een partij uit de samenleving of markt die het voormalige zwembad wil verwerven om er een nieuwe bestemming aan te geven”, concludeert Kantelberg.