Landschap Overijssel pakt uitdrogen hoogveen in Aamsveen aan

Grazende koeien op het Aamsveen (foto Jenne Smit)

 

Oplettende wandelaars hebben de afgelopen maanden gezien dat Landschap Overijssel in het Aamsveen met een grote klus bezig is. Het veengebied is uniek in Nederland vanwege de grotendeels onbeschadigde laggzone. Zo heet het overgangsgebied tussen het hoogveen en het dal van de Glanerbeek. Dat gebied dreigt uit te drogen omdat de Glanerbeek te veel water te snel afvoert. Er zijn onlangs jonge (berken)boompjes verwijderd. Daarmee zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden nu afgerond. Jacob van der Weele, senior specialist ecologie van het Landschap Overijssel, vertelt het hoe en waarom.

 

  1. Welke gevolgen heeft een te droge bodem voor de zeldzame planten en dieren in het Aamsveen?

 

Het hoogveen verdroogt doordat er te weinig regenwater wordt vastgehouden. Uiteindelijk composteert het, waarbij er CO2 vrijkomt. Op het uitgedroogde veen zullen voornamelijk gras (pijpenstro) en berken groeien. In de randzone – de zogeheten lagg – speelt iets anders, namelijk een tekort aan grondwater. Daardoor gaan op termijn ook hier grassen en bomen overheersen. De bodem zal steeds zuurder worden waardoor het probleem verergert. De bloemrijke hooilanden veranderen in eentonige graslanden en berkenbossen.

 

  1. Om welke zeldzame planten en dieren gaat het eigenlijk?

 

Typische soorten die in hoogveengebieden leven, zijn de adder, het bont dikkopje (vlinder) en de hoogveenglanslibel. In de laggzone gaat het bijvoorbeeld om orchideeën, de levendbarende hagedis en het geelsprietdikkopje.

 

  1. Wat kun je doen om die planten en dieren beter te beschermen?

 

Meer water in het gebied vasthouden! In het veen gaat het om regenwater. Aan de rand van het veen gaat het om grondwater. Hiervoor moeten greppels en sloten worden gedicht en de Glanerbeek minder diep worden gemaakt. Verder is het goed om bos te verwijderen. De bomen verdampen veel kostbaar water en beschadigen de aanwezige veenlaag.

 

  1. Welke werkzaamheden zijn er nu uitgevoerd? En wat gaat er in het vervolg nog gebeuren?

 

Er ligt mogelijk nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het Aamsveen. Om deze ‘verdachte’ plekken te kunnen onderzoeken, moest er bos worden weggehaald. Als alles veilig is, kunnen we in 2021 echt aan het werk.

 

  1. Wie zijn er behalve het Landschap Overijssel nog meer bij het project betrokken?

 

Onze projectpartners zijn de provincie Overijssel en Waterschap Vechtstromen. Daarnaast zijn de gemeente Enschede, Stawel en voor het hoogveen ook Duitse organisaties als Zwillbrock betrokken.

 

 

Bij de foto: Bij de entree van het Aamsveen aan de Holterhofweg zijn alle jonge berkenbomen gekapt. (foto Jenne Smit)