Corona haalt streep door groots afscheid Marijke Wegdam en Gert Stapper op obs Glanerbrug-Zuid

Geen groots afscheid op de obs Glanerbrug-Zuid voor Marijke Wegdam (62) en Gert Stapper (66). Door corona konden collega’s en ouders niet uitgebreid stil staan bij hun pensionering. De Grensstreek doet dat wel door met de twee leerkrachten terug te blikken op hun carrière. Marijke werkte 40 jaar, Gert 44 jaar in het openbaar onderwijs in Enschede.

Kun je een kort overzicht geven?

Marijke: “Na een jaartje invalwerk kreeg ik in 1980 mijn eerste eigen groep op de Rembrandtschool in Enschede. Vervolgens werkte ik zo’n 23 jaar op de Van der Leeuwschool, later Schreurserve en Robers Kom. Mijn 25-jarig jubileum vierde ik op de Prinseschool. Voordat ik in 2011 naar de obs Glanerbrug-Zuid kwam werkte ik nog een tijdje op de Usselerschool”.

Gert: “Ik begon in 1976 als leerkracht op Het Stroink. Daar heb ik tot 2002 zo’n beetje in alle groepen gewerkt. Tot ik er in 2002 remedial teacher en intern begeleider werd. Daarnaast werkte ik in de periode van 2002 tot 2011 voor het zogenoemde Steunpunt van Consent. Daarin begeleidde ik collega’s bij het zoeken naar passende oplossingen voor leerlingen met problemen binnen het Enschedese openbare onderwijs. In 2011 besloot ik weer fulltime voor de klas te gaan staan op Glanerbrug-Zuid”.

Zien jullie nog verschillen tussen het lesgeven aan kinderen uit Enschede of Glanerbrug?

Marijke: “Ik zie weinig verschil in het onderwijs op de scholen in Enschede en Glanerbrug. Alleen de Prinseschool is anders door zijn internationale karakter. Wel ben ik blij dat ik de digitale ontwikkeling in het onderwijs heb meegemaakt. Daardoor kun je meer uit het onderwijs halen. En ook het inzetten van PBS (Positive Behaviour Support) was een positieve ontwikkeling”. 

Gert: “Ik zie ook geen verschil in het werken met kinderen uit Enschede of Glanerbrug. Wel merk ik verschil op tussen de opvattingen over de opvoeding van kinderen tussen sommige ouders en leerkrachten. In Enschede en Glanerbrug trouwens. Als je vroeger straf op school had gehad, kreeg je er thuis nog een portie overheen. Dat is nu niet meer. Het komt nu nog wel eens voor dat ouders en leerkrachten er verschillend over denken”.

Bij de foto: Nog geen groots afscheid voor Marijke Wegdam en Gert Stapper. Wel op de foto groep 5/6 van de obs Glanerbrug-Zuid (foto Jenne Smit)

Geen kritische noot?

Marijke: “Als ik eenkritische noot mag opmerken dan is dat het te veel topdown willen sturen van het onderwijs. Dat is mijns inziens begonnen met het invoeren van de citotoetsen. Leerkrachten kregen daarna te maken met leerlingvolgsystemen, planning, controle, doelgericht werken en vooral veel vergaderen. Zoals elk nadeel ook zijn voordeel heeft, hebben de verzamelde gegevens ons ook weer veel nieuwe inzichten gebracht. Gelukkig heb ik daar in het laatste jaar van mijn loopbaan minder last van gehad. Ik heb mijn loopbaan mooi af kunnen sluiten en de leerkrachten in de groepen 1, 2 en 3 mogen ondersteunen”.

Gert: “Ach, een kritische noot wil ik het niet noemen, maar ik kom er steeds meer achter dat leerlingen de basisvakken lezen taal en rekenen goed op orde moeten hebben. Daar hebben ze het meeste baat bij. Zich veilig voelen en rust in een groep zijn essentieel. In die zin vraag ik me af of elke verandering wel een goede is. Zelf kom ik steeds weer bij de basis uit. Een voorbeeld is het continurooster. Dat zet zowel leerkrachtenen leerlingen alleen nog maar meer onder druk”.

Wat gaan jullie met je verkregen vrije tijd doen?

Marijke: “Omdat echtgenoot Robbert nog werkt ben ik vooral veel thuis. Ik geniet van deze vrijheid. Wel ben ik met een schildercursus begonnen”.

Gert: “Fietsen, veel fietsen. Niet op een racefiets of mountainbike, nee, gewoon toerfietsen. De natuur om je heen opsnuiven en genieten van de dingen die je tegenkomt. Heerlijk!”