‘Stil….zwijgend’ is derde boek van HKG over Glanerbrugse jonge mannen in Indië: Een omstreden missie

“Op tien augustus 1949, enkele uren voor het staakt het vuren van kracht wordt, zijn 13 man met een drietonner op weg gegaan om foerage en nog het een en ander op te halen. Op 4 kilometer van de post reden ze op een mijn. Hierbij sneuvelden 9 personen en Jurrie Dikken was een van hen. Ik heb ontzettend veel geluk gehad omdat ik juist die dag verplicht naar de tandarts moest. Het verlies van mijn kameraad heb ik nooit kunnen verwerken. Jurrie was de enige zoon van K. Dikken en T. Dikken -Meester en het was een onherstelbaar verlies voor zijn ouders”, aldus Gerrit Eman, dorpsgenoot en kameraad van de omgekomen militair Jurrie Dikken uit de Eekmaatstraat.

Klaas Pen (links) en Minke van de Veen nemen afscheid van Jurrie Dikken (foto HKG)

In het nieuwste boek “Stil…zwijgend” van de Historische Kring Glanerbrug wordt uitgebreid stil gestaan bij het sneuvelen van Jurrie Dikken en bij dat van de andere drie Glanerbruggers die tussen 1945 en 1950 omkomen in Nederlands-Indië.

Strijd

Nederlandse militairen leveren daar in opdracht van de regering en met instemming van de meerderheid van de volksvertegenwoordiging strijd tegen Indonesische opstandelingen. Nadat in 1950 de soevereiniteitsoverdracht met Indonesië wordt getekend, is de vrede tussen ons land en de voormalige kolonie nog lang geen feit. Het strijdtoneel wordt verlegd naar het laatste Nederlandse bastion in dit deel van de wereld: Nieuw-Guinea. Ook naar dat rijksdeel stuurt de regering troepen en onder die militairen zijn ook jongens en mannen uit Glanerbrug.

De Historische Kring Glanerbrug heeft met dit boek over de inzet van Nederlandse militairen in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea tussen 1945 en 1962 een beladen onderwerp aangesneden. De strijd van het Nederlandse leger in Nederlands-Indië en in Nieuw-Guinea doet ook 75 jaar na het begin van de strijd nog steeds stof opwaaien.

In het boek “Stil…zwijgend” staat het leven van de Glanerbrugse jongens en mannen die tussen 1945 en 1962 werden uitgezonden centraal. Zij worden gevolgd vanaf het moment van hun opkomst in kazernes in Nederland tot aan hun terugkeer in Glanerbrug jaren later. Maar vooral hun verblijf in Nederlands-Indië en op Nieuw-Guinea wordt belicht.

Een aantal leden van de HKG presenteren het nieuwe boek (vlnr): Kobus Poort, Joop Kwakman, Gert Boonk, Willie Meester en Benno Kamphuis (foto Jenne Smit)

‘Stil…..zwijgend’ doet recht aan de jongens die werden uitgezonden

Voorzitter van de HKG, Willie Meester, is trots op dit derde boek van de club:

“Het is een heel mooi boek geworden dat recht doet aan de jongens die werden uitgezonden. In de meeste gevallen waren het gewone dienstplichtigen die veel liever in Glanerbrug waren gebleven. Dat zij collectief werden afgerekend op misstanden die door sommigen zijn gepleegd, is tragisch en niet correct. Ook de opvang van deze jongens na hun terugkeer is ernstig tekort geschoten; die was er gewoon niet! Wij hebben met dit boek hun kant van deze geschiedenis willen belichten zonder de ogen te sluiten voor misstanden. Het mooie is ook nu weer dat we dankzij diverse sponsoren (en vooral dankzij de grote bijdrage van het RABO-Coöperatiefonds) dit boek voor een schappelijke prijs kunnen aanbieden.”

Sergeant Anton Revenboer (2e van links) op patrouille in de buurt van Djokjakarta (foto HKG)

Twee jaar van intensief speuren naar families van de in totaal 172 uitgezonden militairen en van het voeren van gesprekken met de betrokken families hebben de basis gelegd voor het boek en veel vergaderingen zijn aan dit onderwerp gewijd. Het gevolg is dat er een uitgebreid archief is opgebouwd over deze periode.

Dankzij de hulp van Studio BEP uit Glanerbrug en vooral dankzij Elly Meester-Wielinga die ook nu weer verantwoordelijk was voor de lay-out, is het een zeer fraaie uitgave geworden. “Stil…zwijgend” is vanaf 12 november te koop bij Primera Jan Haast, Hardick Medical en bij de SHELL. Op vrijdag 13 en zaterdag 14 staan leden van de HKG met een kraam bij JUMBO om dit boek à €15,00 (uitsluitend a contant) te verkopen. Op vrijdag van 14.00-17.00 uur en op zaterdag van 10.00-14.00 uur.