Supermoderne brandweerkazerne in Glanerbrug heeft uniek droneplatform

De vrijwillige brandweer Glanerbrug verhuisde afgelopen zaterdag van de Tolstraat naar hun nieuwe kazerne aan de Heidevlinder. De tankautospuit TS 4331 staat in de garage klaar om uit te rukken. De pakken van de brandweermannen hangen in de locker. De kazerne in Glanerbrug is de eerste in Nederland met een droneplatform op het dak van waaruit de drone autonoom kan opereren. Het is een modern gebouw dat nagenoeg energie neutraal is.

Bij de foto: De TS4331 staat in de nieuwe kazerne aan de Heidevlinder klaar om uit te rukken (foto Jenne Smit)

Het nieuwe onderkomen is ook al direct operationeel. “Onze vrijwillige brandweermensen zijn blij met deze nieuwe locatie en trots op deze moderne kazerne”, aldus kazernecoördinator Edwin Remmerswaal. “Bijzonder aan deze kazerne is dat hij voorziet in een aantal werkplekken voor vrijwilligers die overdag aan de kazerne willen werken voor hun hoofdwerkgever”. Op deze manier kunnen we de paraatheid van de kazerne Glanerbrug overdag een impuls geven”.

De kazerne aan de Tolstraat stamt uit 1950 en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Met de nieuwe kazerne aan de Heidevlinder aan de westkant van Glanerbrug kunnen de inwoners in Enschede Oost sneller dus beter worden bediend.

Drone kan autonoom opdrachten uitvoeren

Het is de bedoeling dat de drone die in Glanerbrug is gestationeerd autonoom opdrachten uit kan voeren. Na een signaal uit de meldkamer kan de drone alvast vooruit worden gestuurd. Nog voordat de brandweer is uitgerukt. De drone kan dan in kaart te brengen wat er aan de hand is en waar en hoe groot de brand exact is. De meldkamer en de uitrukkende eenheden kunnen dan meekijken en op basis van de gegevens op- of afschalen. Wanneer de drone optimaal gebruikt kan gaan worden is volgens brandweercommandant Stephan Wevers nog afhankelijk van de Europese wet- en regelgeving.

Stephan Wevers en Edwin Remmerswaal hijsen de vlag (foto Jenne Smit)

In verband met corona was er voor de aanwezige vrijwillige brandweermannen geen feestelijke opening georganiseerd. De enige officiële handeling was het hijsen van de vlag door brandweercommandant Stephan Wevers van de Brandweer Twente en kazerne coördinator Edwin Remmerswaal. Remmerswaal sprak de hoop uit dat de vrijwilligers van de Brandweer Glanerbrug zich snel thuis voelen in hun nieuwe brandweerkazerne. We zullen samen een mooie toekomst tegemoet gaan. Wanneer de situatie het weer toelaat zullen de inwoners worden uitgenodigd op een open dag. Dan zal de kazerne ook officieel worden geopend.