Vuurwerkverbod tijdens Oud en Nieuw 2020 – 2021: Wat staat Glanerbrug en Esmarke te wachten?

Van de website van de Rijksoverheid:

Vuurwerkverbod tijdens Oud en Nieuw 2020-2021

Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de Spoedeisende Hulp, in de huisartsenposten en voor de handhavers. Daarom heeft het Kabinet besloten dat tijdens deze jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden.

Waarom een tijdelijk verbod?

Elk jaar zorgt vuurwerk tijdens de jaarwisseling voor extra drukte op de Spoedeisende hulp (SEH) en bij Huisartsenposten (HAP). Afgelopen jaar werden hier op 31 december 2019 en 1 januari 2020 1300 mensen behandeld voor vuurwerkletsel. Maar ook hulpverleners zoals politie en BOA’s moeten tijdens de jaarwisseling vaak optreden bij vuurwerkincidenten.

Het verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk geldt voor al het ‘oudejaarsvuurwerk’. Alleen fop- en schertsvuurwerk (categorie F1 vuurwerk) is nog wel toegestaan. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag vanaf 12 jaar worden gebruikt.

Wat betekent dit voor vuurwerkverkopers?

Ondernemers in de vuurwerksector kunnen hun vuurwerk niet verkopen. Het kabinet komt met een tegemoetkoming in de kosten voor de veilige opslag en het veilige vervoer van niet-verkocht vuurwerk. Verder kunnen zij ook gebruik maken van de algemene steunmaatregelen regelingen, zoals de TVL- en de NOW-regeling. Hiervoor trekt het kabinet in totaal zo’n 40 miljoen euro uit.

Glanerbrug en Esmarke

De regering in Den Haag heeft dus besloten dat tijdens de jaarwisseling 2020 – 2021 geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden. Door de corona hebben de ziekenhuizen geen plek voor extra patiënten door ongelukken met vuurwerk. Vorig jaar waren dat er 1300. De werkdruk is nu al erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de Spoedeisende Hulp, in de huisartsenposten en voor de handhavers. 

Dit zullen we dit jaar niet zien

In Glanerbrug en de Esmarke wordt er iedere avond wel ergens geknald. Alsof er inwoners of groepen jongeren zijn die toch vuurwerk afsteken uit protest tegen het besluit van de regering. Het ziet er naar uit dat de politie en de boa’s van de gemeente er de komende weken een hele kluif aan krijgen. Wijkregisseur Job Kantelberg van Oost doet in een reactie vooral een beroep op het gezonde verstand van de inwoners. “Op iedere straathoek een BOA of agent neerzetten is niet haalbaar”, meent Kantelberg. De Dorpsraad Glanerbrug is vooral verontrust over de zwaardere knallen.

Wijkregisseur Job Kantelberg: “Op iedere straathoek een BOA of agent neerzetten is niet haalbaar”

“Wij vertrouwen op het gezond verstand van onze inwoners”, aldus wijkregisseur Job Kantelberg van stadsdeel Oost. “De politie gaat intensiever controleren op vuurwerk en de gemeente zet zich in om gevaarlijke situaties rond nieuwjaar zoveel mogelijk te voorkomen, maar met handhaving alleen lossen we dit probleem niet op. Dan moeten we op iedere straathoek een BOA of agent neerzetten. Dat is niet haalbaar”.

Kantelberg: “Dit is een probleem dat we samen veroorzaken en waarvoor we samen verantwoordelijkheid dragen. Wanneer je een statement wilt maken door vuurwerk af te steken, of wanneer je het leuk vindt om de halve buurt op te blazen met illegale troep uit het buitenland, denk dan ook eens aan kinderen die door jou niet kunnen slapen. Aan paniekerige huisdieren. Aan mensen die vroeg op moeten voor hun werk. Of overdag aan mensen die nachtdiensten draaien, bijvoorbeeld om extra zorg te leveren in toch al lastige tijden. Doe het gewoon niet. Denk verder dan alleen aan jezelf en het kortstondige plezier dat je beleeft aan een knal”.

Enkelel weken geleden werd bij het Spalterven nog een groene scooter opgeblazen met zwaar vuurwerk

Ieder jaar heeft de gemeente weer te maken met enorm veel schade aan gemeentelijk eigendom. Voor de kosten hiervan draaien we gezamenlijk op. Inwoners hebben daarnaast ook nog eens te maken met schade aan huizen, auto’s, tuin en aan andere eigendommen. “Waarom accepteren we dat? Waarom laten we onze kinderen op pad gaan met illegaal vuurwerk dat niet alleen levensgevaarlijk is voor henzelf maar ook voor anderen?” meent Kantelberg.

De gemeente werkt rond de feestdagen net als ieder jaar nauw samen met beveiligingsbedrijven en politie om de jaarwisseling zo soepel mogelijk te laten verlopen. “Of dat lukt gaat niet afhangen van hoe hard wij hierin ons best doen, maar van hoeveel rekening we met elkaar houden in Glanerbrug en Enschede. Zeker dit jaar waarin we door de coronacrisis te maken hebben met extra maatregelen en waarin we de zorg niet nog meer willen belasten. Die bal ligt bij ons allemaal”, aldus Kantelberg tot besluit.

De dorpsraad van Glanerbrug is over het regelmatig afsteken van zwaar vuurwerk al langere tijd in overleg met de gemeente. Denk niet dat dit alleen iets van Glanerbrug is; het speelt in meerdere wijken van Enschede. Maar het is een kat-en-muis-spel. Want tegen de tijd dat er politie of handhaving op de plek van de knallen aanwezig is, zijn de vogels -letterlijk en figuurlijk- al lang gevlogen. 

Zwaardere knallen verontrust Dorpsraad Glanerbrug

Dat de knallen steeds zwaarder lijken te worden is ook voor de dorpsraad zeer verontrustend. We hebben geen goed woord over voor de daders. Die hebben echt geen idee wat ze aanrichten binnen een woonwijk. Het zijn soms net bommen die afgaan. Gewoon schandalig wat ze de bewoners aandoen. 

Voor honden is zwaar vuurwerk helemaal een crime

Geen pasklare oplossing

Voor Glanerbrug is echter geen pasklare oplossing beschikbaar. Extra aandachtspunt is dat het vuurwerk net over de grens in Duitsland gewoon legaal te koop is. 

De mensen die heel graag het grote vuurwerk af willen steken moeten zich helaas een jaartje inhouden. Maar het is slechts tijdelijk: alleen voor dit jaar. Daarbij geldt dit tijdelijke vuurwerkverbod niet voor vuurwerk uit de zogeheten F-1 categorie: het lichte soort vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes. Laten we dát dan gezellig in de oudejaarsnacht afsteken en er zo toch een mooi feestje van maken!

Glanerbrug-Digitaal vraagt uw/jouw mening

Is het een goed idee om landelijk een vuurwerkverbod af te kondigen?

Of is het beter dat aan de veiligheidsregio’s over te laten?

Is carbidschieten een goed alternatief?

U/Je kunt uw/je reactie plaatsen op de Facebookpagina van Glanerbrug-Digitaal of de Grensstreek.