Innova bouwt aan de school van de toekomst!

ENSCHEDE – Innova start in april 2021 met de verbouwing van voormalig Servicecentrum Oost aan de Gronausestraat tot school van de toekomst. Innova is een van de locaties van Het Stedelijk Lyceum Enschede. Naar verwachting wordt het nieuwe schoolgebouw in het begin van schooljaar 2022-2023 in gebruik genomen.

Het nieuwe schoolgebouw heeft meerdere verdiepingen waar de leerjaren worden ondergebracht. “Elke verdieping huisvest onder andere functionele leerpleinen waar verschillende werkvormen mogelijk zijn zoals zelfstandig werken, samenwerken en presenteren”, vertelt teamleider Jonne Distel van Innova. “Vanuit het leerplein bereikt de leerling de transparante lesruimtes waar de vakdocent zijn instructie geeft. Verder krijgt de school onder andere een prachtige kantine, praktijklokalen, twee collegezalen, een eigentijdse gymzaal en buiten veel sportmogelijkheden”.

Gepersonaliseerd leren

Innova, nu gevestigd aan de Hofstedeweg, is een reguliere middelbare school waar alles draait om gepersonaliseerd leren. Distel: “Dit houdt in dat de school gericht is op het functioneren van iedere leerling. Leerlingen kunnen hier naartoe met het advies: K/T, T, T/H, H. Mavo-leerlingen kunnen de gehele opleiding doorlopen en havoleerlingen alleen de onderbouw (klas 1 tot en met 3). Leerlingen die uitblinken in een bepaald vak kunnen dat vak op een hoger niveau volgen. Mavoleerlingen doen er eindexamen in zeven vakken, in plaats van zes. Daardoor heeft de leerling een bredere basis voor zijn vervolgopleiding”.

Werken met persoonlijke leerdoelen

“Innova is een school waar docenten alle leerlingen bij naam kennen en waar leerlingen wekelijks een individueel gesprek met hun coach hebben”, vervolgt Jonne Distel. “Voortgang, persoonlijke leerdoelen en -strategieën worden met elkaar besproken. Doordat het functioneren van de leerling centraal staat, gaan leerlingen gemotiveerd(er) naar school en dat draagt mede bij aan betere studieresultaten, persoonlijke groei en eigenaarschap. Ook stimuleert de school persoonlijke ontwikkeling door het bieden van extra aanbod in het onderwijsprogramma, zoals programmeren, fotografie en in samenwerking met Kottenpark een vooropleiding in dans en theater. De school is kleinschalig, veilig en telt een kleine 300 leerlingen”.

Wil je meer weten over Innova? Ga naar www.hetstedelijk.nl/innova voor bijvoorbeeld een 3D impressie van het nieuwe gebouw of meer informatie over het onderwijsconcept en het team.