Bert Siemeling nieuw in bestuur Dorpsraad Glanerbrug: ‘Ik wil me na mijn pensioen graag voor de publieke taak in blijven zetten’

Sinds kort draait Bert Siemeling als nieuw bestuurslid mee in de Dorpsraad Glanerbrug. Reden genoeg Bert aan u voor te stellen. Bert gaat na 47 dienstjaren in maart met pensioen en wil zich graag in blijven zetten voor de publieke taak. Zijn keuze is toen gevallen op de Dorpsraad Glanerbrug, omdat hij veel paralellen ziet tussen zijn rol in de medezeggenschap en de bedoeling van de Dorpsraad.

Wie is Bert Siemeling?

“Ik ben Bert Siemeling, 66 jaar jong, gehuwd en woon sinds 2000 in Glanerbrug. Ik probeer fit te blijven door te zwemmen, wandelen met onze Labrador, fitness en geef ik 1x per week spinning les bij een sportschool in Glanerbrug. Momenteel ben ik nog werkzaam binnen de eenheid Oost-Nederland van de Nationale Politie als kwartiermaker van de Banenafspraak. Dit is een afspraak waarbij werkgevers verplicht zijn banen te creëren ten behoeve van mensen die op afstand staan van de arbeidsmarkt”.

Welke bestuurlijke ervaring heb je opgedaan?

“Ik heb ruime bestuurlijke ervaring opgedaan als vrijgesteld lid van het Dagelijks Bestuur van de Ondernemingsraad van de politie Twente, eerst als secretaris later als voorzitter. Vanaf 2010 ben ik daarnaast vrijgesteld vicevoorzitter geweest van de Centrale Ondernemingsraad (COR). Vanuit deze laatste functie heb ik leiding mogen geven aan de advisering over de inrichting en invoering van de Nationale Politie”. 

Hoe is het verloop van je carrière bij de politie geweest?

“Ik ben altijd werkzaam geweest in het Twentse. Eerst in Enschede, onder andere als verkeersadviseur en de wijkdienst (Oost). Daarna als leidinggevende van een basisteam in Hengelo en daarna de latere fusiegemeente Dinkelland.

Verder heb ik bestuurlijke ervaring opgedaan als (hoofd)bestuurslid van de Nederlandse Politie Bond. Momenteel ondersteun ik beleidsmatig de voorzitter van deze bond”.

Al nagedacht over je bijdrage in de dorpsraad?

Ik draai sinds september mee, ben eigenlijk tot nu toe alleen nog maar bezoeker geweest. Ik vind persoonlijk veiligheid en participatie wel belangrijke thema’s. Je moet je wel realiseren dat je deel uitmaakt van de dorpsraad. Een adviesorgaan waarbij je de mening van de Glanerbruggers mee moet laten wegen. Hoewel je je wel moet realiseren dat je daarin soms keuzes moet maken. Maar je moet dan wel uit kunnen leggen waarom. Alleen dan ben je van meerwaarde voor het dorp.

Het bestuur van de Dorpsraad bestaat nu uit zes personen. We kunnen nog een bestuurslid gebruiken. Iets voor jou? Meld je aan bij dorpsraad.glanerbrug@gmail.com