Buigen of barsten voor zwembad De Brug: behoud of sloop

GLANERBRUG – Het wordt buigen of barsten voor zwembad De Brug. De komende maanden onderzoekt de Dorpsraad Glanerbrug of het zwembad aan de Schipholtstraat voor het dorp behouden kan blijven. De dorpsraad gaat in eerste instantie voor behoud van het zwembad. De gemeente denkt ook aan andere maatschappelijke voorzieningen. Lukt dat niet, dan dreigt sloop.

Komt het diploma zwemmen terug in De Brug?

Eigenlijk zou wethouder Niels van den Berg begin februari in de vergadering van de commissie van stadsdeel Oost met een plan van aanpak komen als afsluiting van het participatietraject dat in juni vorig jaar werd opgestart. Daarin werd gezocht naar een andere maatschappelijke invulling voor het in december 2017 gesloten zwembad. Geen enkel idee voldeed echter aan de randvoorwaarden zoals maatschappelijke bestemming en overdracht met een gesloten beurs. Bovendien had meer dan de helft van de Glanerbruggers ongevraagd de wens te kennen gegeven het zwembad liever terug te willen. Dus staat het zwembad weer op de agenda.

Haalbaarheidsonderzoek

In overleg met stadsdeel Oost is de dorpsraad momenteel bezig met een haalbaarheidsonderzoek. “In dat onderzoek zullen onder andere de bevindingen uit de onlangs gehouden technische schouw worden meegenomen”, aldus woordvoerder Lorette Bosch van de DrG. “Maar voor een compleet beeld is meer informatie nodig. Inmiddels zijn we in het bezit van door de gemeente beschikbaar gestelde informatie. Daardoor kunnen we een inschatting maken van de financiële mogelijkheden van overname en exploitatie. De dorpsraad denkt bij het financiële beheer daarnaast aan crowdfunding en naar voorbeeld van het buurthuis Dolphia aan een sociale hypotheek.

De senioren vermaakten zich uitstekend!

De leden van de stadsdeelcommissie Oost volgen de ontwikkelingen met gemengde gevoelens. Erwin Versteeg (groep Versteeg) en René Tenkink (PvdA) vinden een zeker realisme wel op zijn plaats. Met name als het gaat om de financiële haalbaarheid. Wanneer de dorpsraad tot de conclusie zal komen om af te zien van de overname gaat het pand naar de afdeling vastgoed van de gemeente. De kans is dan groot dat het dan zal worden gesloopt. Dorpsraad en stadsdeel Oost trekken volgens wethouder Van den Berg samen op. “Het is zeker niet de bedoeling de dorpsraad in de toekomst met een probleem op te zadelen”.