Fietsveiliger maken Gronausestraat in Glanerbrug binnenkort van start

Deze maand wordt een begin gemaakt met de voorbereidingen voor het fietsveiliger maken van de Gronausestraat in Glanerbrug. In april start de daadwerkelijke uitvoering. Het profiel van de straat zal door de herinrichting tussen de Nieuw Frieslandstraat en de grensovergang een grondige metamorfose ondergaan. De werkzaamheden zullen in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd door Dusseldorp Infra/Wegenbouw. Belangrijkste argument om voor Dusseldorp te kiezen is dat zij een gedegen plan hebben om de overlast voor de bewoners en ondernemers aan de Gronausestraat zoveel mogelijk te beperken, meent projectleider Anke Olthuis van de gemeente. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in juli zijn afgerond.

Vanuit Enschede zal het begin van de fietsveilige straat nog voor de Nieuw Frieslandstraat worden gemarkeerd door een chicane. Het asfalt zal worden vervangen door klinkers en tussen de twee rijbanen is een groenstrook voorzien. De kruispunten met de Nieuw Frieslandstraat, Abel Tasmanstraat, Veldstraat, Schoolstraat, Kerkstraat/Tolstraat en Spoorbaanstraat zullen door een andere kleur klinker duidelijk herkenbaar zijn. De kruispunten met de Nieuw Frieslandstraat maar met name die van de Kerkstraat en Tolstraat zullen ingrijpend veranderen. Bij de Nieuw Frieslandstraat worden de bochten aangepast en de fietsstroken verwijderd en overrijdbare geleiders aangelegd. Het nu nog onoverzichtelijke kruispunt met de Kerkstraat en de Tolstraat wordt door de herinrichting optisch verkleind door de aanleg van overrijdbare geleiders. Het zebrapad komt verder van het kruispunt te liggen, het groen wordt daardoor verkleind of verplaatst.

De entree van de fietsveilige Gronausestraat wordt bij de
NieuwFrieslandstraat gemarkeerd door een chicane (foto Jenne Smit)

Rijbaan

Ook aan de rijbaan tussen de Nieuw Frieslandstraat en de grensovergang zal opnieuw worden ingericht. De (bus)drempel ter hoogte van de Primera zal verdwijnen. De nu nog rechthoekige groenstroken zullen worden afgerond. Het aantal parkeerplaatsen blijft onveranderd. Wel komt er langs de Gronausestraat een extra uitstapstrook van 45 centimeter breed. De middengeleider blijft bestaan. Ook zal de Gronausestraat tussen de Kerkstraat/Tolstraat en de grensovergang worden beklinkerd. Ter hoogte van het Euregiokantoor, het vroegere Terhaar Sive Droste, wordt op het bestaande zebrapad een wegversmalling aangelegd. Het autoverkeer richting Duitsland heeft daar voorrang op het verkeer dat vanuit Duitsland het grensdorp in wil. De constructie is met opzet zo gemaakt om het verkeer vanuit Duitsland dat geen bestemming Glanerbrug heeft te ontmoedigen de straat te gebruiken en via de Amtsvennweg naar de RW 35 te rijden. De fietsers kunnen de wegversmalling aan beide zijden veilig passeren via de speciaal aangelegde fietsstrook.

Geen stoplichten op het kruispunt met de Kerkstraat en Tolstraat. Wel wordt het kruispunt optisch verkleind en daardoor overzichtelijker (foto Jenne Smit)

Winkels blijven bereikbaar

In de aanloop naar de uitvoering is door de gemeente helder en duidelijk gecommuniceerd met de leden van het fietsveilig team, bewoners en met name met de ondernemers. In het voorliggende plan van aanpak is veel aandacht voor de bereikbaarheid van de winkelstraat voor alle doelgroepen: voetgangers, fietsers, mindervaliden, gemotoriseerd verkeer, openbaar vervoer en hulpdiensten. Verder is omgevingsmanager Wim de Lang van Dusseldorp dagelijks bereikbaar voor alle betrokkenen. De ondernemers zullen door hem steeds op de hoogte worden gehouden van de vorderingen. Ook zal hij informeren naar hun eventuele wensen door bijvoorbeeld persoonlijk contact met alle ondernemers over de bevoorrading en de te nemen verkeersmaatregelen. Daarnaast wordt iemand ingezet om te helpen bij de dagelijkse dingen. Deze persoon zal onder andere het werkterrein schoonhouden en klanten ondersteunen bij het dragen/wegbrengen van de boodschappen. Tenslotte wordt er een klankbordgroep ingesteld om samen de keuzes te maken die nog open staan in het door Dusseldorp uitgewerkte model.