Willem van Dragt en Teun Stuivenberg hebben straatnaam op Velve – Lindenhof

Wat hebben deze twee roemruchte Glanerbruggers ook alweer voor het grensdorp betekend?

Je kunt het Willem van Dragtplein op twee manieren bereiken: vanaf de Lipperkerkstraat of via de Lage Bothofstraat en de Teun Stuivenbergstraat. Sinds kort is Velve-Lindenhof in Enschede een nieuwe wijk rijker met twee straten die nota bene zijn vernoemd naar twee Glanerbruggers. Willem van Dragt en Teun Stuivenberg waren in de jaren 70 van de vorige eeuw beide als wethouder actief in de gemeente Enschede. Boerenzoon Van Dragt namens de PvdA, wever Stuivenberg namens de CPN.

Willem van Dragt 

Van Dragt werd geboren op 27 januari 1925 als enige zoon van Mans van Dragt en Hanna ten Thij. Hij groeide op op het boerenbedrijf van zijn vader en nam dat na verloop van tijd over. Van Dragt overleed op 26 juni 2002.

Willem van Dragt in actie als wethouder

Zo gewoon, geen spoor van ‘air’

Bij zijn afscheid als wethouder in november 1978 beschreef Ricus Hertsenberg in TC Tubantia Van Dragt als een van de meest opmerkelijke figuren in de Enschedese politiek. “Van Dragt treedt nooit op de voorgrond, maar staat altijd op de voorgrond. Men vraagt zich met stijgende verbazing af wat hem nu eigenlijke zo kloek en stijlvol doet functioneren. Hij zo gewoon in zijn optreden, er hangt geen spoor van ‘air’ om hem heen”.

De politicus

Willem van Dragtplein in Enschede

Van Dragt had altijd al belangstelling voor besturen op lokaal niveau. Zo was hij onder andere medeoprichter van Stawel (de Stichting Agrarisch Welzijn). Hij was vanaf het begin lid en uiteindelijk voorzitter van de Twenteraad (1969-1977). Van Dragt was nauw betrokken bij diverse activiteiten rondom Enschede. Hij was 12 jaar wethouder van de gemeente Enschede, onder andere van ruimtelijke ordening en trad ook op als locoburgemeester. Tijdens zijn wethouderschap en onder zijn verantwoordelijkheid werd de binnenstad van Enschede het voetgangersgebied zoals dat nu nog steeds bestaat. Van Dragt was na zijn pensionering voorzitter van de Stichting Agrarisch Landschapsbeheer Eschmarke (Stalesch), een door plaatselijke boeren opgerichte stichting voor het beheer van de aangelegde natuurelementen in verband met de aanleg van een deel van Rijksweg 35 en van de Oostweg in 1991.

Teun Stuivenberg, de ‘Peppone van Glanerbrug’

Stuivenberg werd geboren op 30 augustus 1916, hij overleed op 21 februari 2000 op 83-jariger leeftijd.

“Met het overlijden van Teun Stuivenberg verliest Enschede één van de markantste politici van na de oorlog. Namens de CPN maakte de geboren en getogen Glanerbrugger bijna dertig jaar onafgebroken deel uit van de gemeenteraad, waarvan vier jaar als wethouder”. Dat schreef de TC Tubantia op 23 februari 2000 naar aanleiding van het overlijden van Stuivenberg.

Teun ‘Peppone’ Stuivenberg

De ‘Peppone van Glanerbrug’ is ie wel eens genoemd, naar de communistische burgemeester uit de bekende Don Camillo-films. Even populair als omstreden. Bij gemeenteraadsverkiezingen was hij steevast goed voor een kwart van de stemmen in het grensdorp. Hij was het prototype van de recht-voor-zijn-raap communist. “Een vent uit één stuk”, zo karakteriseerde toenmalige burgemeester Ko Wieringa hem bij zijn afscheid als raadslid.

Hij was zelf een exponent van ‘het proletariaat’ waarvoor hij zich als politicus altijd heeft ingezet. Afkomstig uit een Glanerbrugs arbeidersgezin. Met niet meer dan zeven jaar lagere school begon hij als jochie van 14 in de textiel, als wever. Voor drie gulden per week. Het is daarna nooit meer goed gekomen tussen Teun Stuivenberg en de kapitalisten.

De politicus

Teun Stuivenbergstraat

In april ’45, nog geen twee weken na de bevrijding, werd hij lid van de CPN en van de communistische vakbond EVC: het begin van een lange loopbaan in de politiek. Van ’52 tot ’81 zat hij in de gemeenteraad, acht jaar lang was hij lid van provinciale staten en veertien jaar politiek secretaris van het district Twente van de CPN. Hoogtepunt in zijn politieke carrière was de periode ’74 – ’78, toen hij deel uitmaakte van het linkse programcollege. Als wethouder van sociale zaken, volksgezondheid en milieu was hij onder meer betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe Ziekenzorg (nu MST), de uitbreiding van de sociale dienst en de verbetering van het woonwagenkamp.