Project Harnas leert kinderen om te gaan met groepsdruk. En vooral om nee durven te zeggen.

Jonge kinderen die onder groepsdruk steeds verder gaan en zo in een wereld van criminaliteit belanden. Volgens jeugdcoördinator Henriëtte Oosterhuis, wijkregisseur Job Kantelberg van stadsdeel Oost en wijkagent Dennis Baaijens van de Politie Enschede is dat de afgelopen jaren ook in Glanerbrug een aantal keren voorgekomen. “En kom daar dan maar weer eens uit. Het is immers belangrijk dat kinderen veilig kunnen opgroeien en weerbaar zijn”, menen de drie. Project Harnas geeft de komende maanden de leerlingen in de groepen 7 en 8 van de vijf Glanerbrugse basisscholen handvaten met deze groepsdruk om te gaan.

Kantelberg: “De gemeente biedt in samenwerking met diverse instanties extra trainingen en voorlichtingen aan op de basisscholen in Glanerbrug onder de noemer project Harnas. Doel van deze pilot is om de leerlingen in de groepen 7 en 8 te leren voor zichzelf op te komen, nee te leren zeggen in moeilijke situaties en om te gaan met groepsdruk. Aan project Harnas werken behalve de gemeente Enschede en de politie Enschede ook bureau Halt, Alifa Jongerenwerk, Tactus, het Meldpunt Loverboyproblematiek, de GGD en het kenniscentrum Weerbaarheid mee”.

Preventie

“We zijn in Glanerbrug al langere tijd bezig de drugsoverlast in Glanerbrug onder controle te krijgen. In het speciaal samengestelde kernteam hebben aanvullende maatregelen in de apv en een persoonsgerichte aanpak het nodige effect gehad”, zegt wijkagent Dennis Baaijens. “Maar op het gebied van preventie hadden we nog niets. Terwijl we signalen kregen dat dealers de jongeren voor een paar euro’s gebruikten voor hand- en spandiensten. Die alarmerende berichten kwamen in het kernteam terecht en werden in het wekelijkse overleg met de welzijnsinstellingen besproken. Resultaat is dus het project Harnas”.

Oosterhuis, Kantelberg en Baaijens benadrukken dat project Harnas niet alleen handvaten biedt aan de leerlingen, maar ook aan de ouders en leerkrachten. “Zowel in groep 7 als 8 begint het project met een informatieavond voor ouders en leerkrachten. Het programma in groep 7 bestaat uit twee trainingen weerbaarheid en voorlichting over sexting en grooming. In groep 8 wordt voorlichting gegeven in het omgaan met groepsdruk. Ook krijgen de leerlingen informatie over drugs. “Tot nu toe hebben de verschillende instanties de voorlichting apart aangeboden. De krachtige boodschap van dit project is dat we het samen doen”.

Meer info? Stuur een mailtje naar Job Kantelberg (j.kantelberg@enschede.nl)