HKG en Grensstreek melden Het Bultserve aan voor Monumentenprijs Enschede

Glanerbrug kent uiteraard ook wel een aantal monumentale of karakteristieke panden. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het pand van Ter Heersche en de bibliotheek Glanerbrug. Maar het oog van de Historische Kring Glanerbrug en de Grensstreek viel op ’t Bultserve. De HKG en Grensstreek besloten daarom dit historische (sport)park aan te melden.

“Al voor onze jaartelling hebben daar mensen rondgezworven. Zo blijkt uit de vondst van een landbouwwerktuig uit de steentijd. Daarna is het park bekend geworden als woonplaats van de familie Krasschenberg, die stukken grond hebben geschonken aan de katholieke gemeenschap”, begint Joop Kwakman van de HKG zijn motivering om te kiezen voor ’t Bultserve. “Grond waarop de kerk en later ook de St.Gerardusschool (het latere Dorpshuis) konden worden gebouwd. Woonplaats ook van de familie Stolk en zoon Martie Stolk, een beeldhouwer bekend van onder andere van de Fluitspeler”.

(Sport)park

In de jaren ’30 herschept de bekende tuinarchitect Wattez het gebied tot een park met sportvelden waarop Sportlust, vv Glanerbrug en Avanti-Wilskracht hun thuisbasis hebben (gehad).  Het gebied was ook jarenlang het toneel van de jaarlijkse schuttersfeesten en muziekuitvoeringen.  Daarnaast is de vijver (tenminste in strenge winters) het toneel van winters vermaak en biedt diezelfde vijver nu ook plezier aan sportvissers. Het park was en is een geliefd punt voor een wandeling met kinderen die de eenden komen voeren en was (misschien is het dat nog steeds wel) ook een mooie plek voor een romantisch moment.

Bij de foto: Het Bultserve is verankerd in de Glanerbrugse gemeenschap en heeft het een bewogen geschiedenis achter de rug

Monumentenprijs Enschede 2021

Dit jaar zijn de Gemeentelijke Monumentenprijs en de SHSEL Erfgoedprijs uit voorgaande jaren voor het eerst samengevoegd tot één: de Monumentenprijs Enschede. Op zaterdag 11 september 2021 zal wethouder Jeroen Diepemaat deze Monumentenprijs Enschede uitreiken. Hiermee opent hij ook de Open Monumentendagen. Met de prijs willen de gemeente Enschede en SHSEL de monumenten en het cultureel erfgoed in het zonnetje zetten.

Enschede kent zo’n 280 rijks- en gemeentelijke monumenten en ook nog enkele archeologische monumenten. Denk hierbij aan het oeroude ‘‘Laagje van Usselo’ tot aan het balengebouw van Roombeek. Heel vaak kijken we over onze eigen prachtige monumenten heen, omdat ze zo ‘alledaags’ zijn geworden. Met de Monumentenprijs willen beide instanties daar wat aan doen en ook juist de inwoners van Enschede daarbij betrekken. Het thema van de Monumentenprijs Enschede: Disse daagn steet de duur altied lös.

Brede toegankelijkheid centraal

Het thema van dit jaar ‘Disse daagn steet de duur altied lös’ legt de focus op monumenten waar iedereen welkom en gelijk is. Op welke (monumentale) plekken werd er geleefd, gewoond of gewerkt en waar heeft iedereen zich welkom gevoeld? Of dat nu een woning, een godshuis, een theater, een park, een speeltuin, een café of een oude nederzetting is, het barst in ons land van de monumenten. Zo ook in Enschede, zowel in de stad als in de dorpen en het buitengebied.

Selectie en prijsuitreiking

In de jury zijn dit jaar meerdere geledingen vertegenwoordigd: inwoners van Enschede, Architectuurcentrum, eigenaren/beheerders van erfgoed, Adviescommissie Cultuurhistorie en studenten. De jury kiest in juli uit alle inzendingen er vijf die meedingen naar de Monumentenprijs Enschede. Uit deze genomineerden wordt in september vervolgens de winnaar gekozen. Tijdens de opening van de Open Monumentendagen op zaterdagmorgen 11 september wordt de winnaar bekend gemaakt. De locatie daarvan wordt nog via de media medegedeeld. De winnaar ontvangt een bedrag van € 3.000, een kunstwerk en een plaquette.