Gratis banner voor uw organisatie

Om uw bedrijf, vereniging, dienst, stichting, school of sportclub te promoten biedt Glanerbrug-Digitaal u voor een periode van 2 maanden een gratis banner aan. Deze banner kan verwijzen naar uw eigen website of naar uw gegevens die we op onze webstie hebben opgenomen. Om voor een gratis banner in aanmerking te komen vult u ons webformulier in.

U kunt uw banner laten verwijzen naar een eigen website, facebookpagina of onlinevideokanaal. Ook is het mogelijk de banner naar de gegevens die we van u hebben opgenomen of kunnen opnemen te laten verwijzen in onze rubriek wie wat waar.

De rubriek wie wat waar is een eveneens gratis service voor de bewoners van ons dorp Glanerbrug. We voorzien hen met deze rubriek van een overzicht van onze winkeliers, dienstverleners, sportverenigingen, muziekverenigingen …. etc. …. etc. …. waar gebruik van gemaakt kan worden.

Met hetzelfde webformulier als voor de aanvraag voor de gratis banner kunt u uw bedrijfs- of verenigingsgegevens aan ons kenbaar maken of indien nodig aanpassen en aanvullen.

Tenslotte is het aan onze redactie om te bepalen of u een voldoende binding met ons dorp Glanerbrug heeft om gebruik te kunnen maken van onze gratis banner en de publicatie van uw gegevens in de rubriek wie wat waar. In geval er een overweldigende vraag naar onze gratis banner is zal publicatie verder in de toekomst plaats vinden.