Boekenbeurs in Glanerbrug gaat opnieuw niet door en stopt in deze opzet

De boekenbeurs in Glanerbrug die in het laatste weekeinde van de maand januari weer in basisschool De Troubadour zou worden gehouden gaat niet door. Net als vorig jaar is corona de belangrijkste reden voor de organisatie om de boekenbeurs te cancelen. “Sterker nog, we hebben besloten te stoppen met de beurs in deze opzet,” deelt coördinator Peter Halman (51) van de Boekenbeurs Glanerbrug met pijn in het hart mee.

De Boekenbeurs Glanerbrug begon 30 jaar geleden bescheiden. Een bezoekje aan de boekenbeurs in Den Bosch overtuigde de leden van de MOVgroep en Vincentiusvereniging dat zo’n beurs ook wel iets voor Glanerbrug is. En voor de nodige inkomsten kon zorgen. In de eerste jaren kent de organisatie de nodige strubbelingen waardoor een aantal leden het bijltje erbij neerlegt. Peter Halmans moeder Gerda vraagt hem mee te helpen. Al snel neem hij het stokje over van zijn moeder en de touwtjes in handen. Onder zijn leiding is de boekenbeurs uitgegroeid tot de grootste in deze regio.

Boekenbeurs zoekt permanente locatie

De Boekenbeurs Glanerbrug is in het grensdorp op zoek naar een locatie waar ze permanent boeken kunnen uitstallen. Die locatie zal dan ook dienen als uitvalbasis voor de internetsite. De boekenbeurs biedt zo’n 20 duizend titels aan via de websites lastdodo.nl en boekwinkeltjes.nl. Voor tips kunt u contact opnemen met Peter Halman. Stuur dan een mail naar boekenbeurs.glanerbrug@gmail.com. Meer informatie is te lezen op onze website
www.boekenbeursglanerbrug.nl.

“Nog een paar jaar geleden was een groep van zo’n tien vrijwilligers er het hele jaar mee bezig. Bijna iedere maandagavond uitpakken, sorteren, prijzen en weer inpakken,” vertelt Halman. “Dat heeft een behoorlijke impact op de vrijwilligers. De laatste twee jaren bleven door overlijden, vergrijzing en ziekte nog zeven medewerkers over. En dit jaar hebben er weer drie aangegeven te zullen stoppen. We zijn dan ook tot de conclusie gekomen dat de boekenbeurs in deze opzet niet verder kan. We denken bijvoorbeeld aan een permanente locatie waar de mensen het hele jaar door terecht kunnen. En van waaruit we de boeken die via internet worden besteld kunnen versturen.”

Goede doelen

De opbrengst die is uitgegroeid naar gemiddeld zo’n negen duizend euro per jaar gaat al jaren naar dezelfde drie goede doelen. Naast het kindertehuis Casa do Menino in Brazilië is dat De Wonne in Enschede en Glanerbrug en de Vincentiusvereniging, een van de initiatiefnemers van de boekenbeurs. De Vincentiusvereniging probeert Glanerbruggers die door welke oorzaak ook en ongeacht achtergrond of religie in (financiële) nood zijn geraakt naar vermogen hulp te bieden.

“Het afgelopen jaar hebben we door corona zo’n zes tot zeven duizend euro aan inkomsten op onze begroting moeten missen,” aldus secretaris Berti Hesselink van Vincentius. “Niet alleen door de boekenbeurs, maar ook de jaarlijkse haringparty en het voetbaltoernooi op de laatste zaterdag van het jaar gingen door corona dit jaar niet door. Deze evenementen binnen Avanti W. zorgden ieder jaar voor een welkome aanvulling van het budget van de Vincentiusvereniging. De kerstpakketten die we ieder jaar uitdelen aan minderbedeelde Glanerbruggers hebben we dit jaar uit onze reserves kunnen betalen.”