Vincentiusvereniging Glanerbrug biedt al 90 jaar hulp aan Glanerbruggers in nood

De Vincentiusvereniging Glanerbrug bestond eind januari 90 jaar. De vereniging, een internationale vrijwilligersorganisatie die is geworteld in de christelijke traditie, wil in de meest ruime zin steun verlenen aan Glanerbruggers in moeilijke omstandigheden. Vaak gebeurt dat in stilte. Voorzitter Gerard Olde Benneker en penningmeester Joop Damhuis zien in dit jubileum aanleiding om die stilte te doorbreken.

1.    De Vincentiusvereniging werkt, regionaal, landelijk en internationaal. Wie nam 90 jaar geleden het initiatief in Glanerbrug?

Pieper, de toenmalige pastoor in Glanerbrug, nam in zijn parochie het initiatief. Hij was van mening dat deze internationale vrijwilligersorganisatie ook in Glanerbrug vertegenwoordigd moest zijn.

De vereniging is geworteld in de christelijke traditie: “Wat U aan de minste der mijnen heeft gedaan, hebt U aan Mij gedaan”.

2.    Ook in welvaartsstaat Nederland is er armoede. Hoe kan en wil de vereniging de Glanerbrugger(s) in directe (financiële) problemen dan helpen?

We helpen de Glanerbrugger(s) in nood door ze materiele hulp te bieden. Die betalen wij voor hen. Meestal krijgen we een verzoek via een van de welzijnsinstellingen die actief zijn in Glanerbrug. Bijvoorbeeld van de wijkcoach, maar ook wel via een van de scholen. Afgelopen jaar hebben zo vijf of zes Glanerbruggers persoonlijk kunnen helpen aan bijvoorbeeld een wasmachine, fiets of laptop. En met kerst hebben we in samenwerking met Jumbo Lochan kerstpakketten bij verschillende Glanerbrugse gezinnen bezorgd.

Bij de foto: Het dagelijks bestuur van de Vincentiusvereniging met voorzitter Gerard Olde Benneker (links) en penningmeester Joop Damhuis (rechts).  Secretaris Berti Hesselink ontbreekt op de foto (foto Jenne Smit)

3.    Wat doen jullie verder om die mensen in nood weer meer perspectief te bieden?

We helpen ze bijvoorbeeld bij de schuldsanering of budgettering. Ook assisteren we bij het inschakelen van instanties als de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Al of niet samen met de caritas van de protestantse gemeente Glanerbrug, de caritas van de r.k. kerk in Enschede of het r.k. steunfonds van Enschede.

4.    Kunnen mensen zich als lid of vrijwilliger van de vereniging aanmelden? Hoe? 

Onze leden en vrijwilligers worden allemaal een dagje ouder. Ons oudste lid is bijvoorbeeld al dik in de tachtig. Om te kunnen blijven voortbestaan zijn we op zoek naar jongere betrokken mensen die zich het lot van Glanerbruggers in nood aantrekken. Belangstellenden kunnen zich als lid of vrijwilliger aanmelden bij voorzitter Gerard Olde Benneker (053-4612351) of secretaris Berti Hesselink 0640193758). Het correspondentieadres is: Brinkstraat 35 7512 EB Enschede.