Jeroen Bolster nieuwe directeur St. Gerardus: Samen kijken waar school voor staat

GLANERBRUG – Jeroen Bolster (46) is de nieuwe directeur van de St. Gerardus. Hij is de opvolger van Mariel Wesselink die de baan als directeur van de St. Gerardus een tijdje combineerde met de Windroos in Enschede. Jeroen werkte na de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Groningen vanaf 1998 achttien jaar als vakleerkracht bewegingsonderwijs in Enschede. Meest op een van de KOE-scholen. Naast het geven van de lessen bewegingsonderwijs specialiseerde hij zich in die periode ook in het geven van motorische remedial teaching en weerbaarheidstraining. Bovendien startte hij in 2015 met de opleiding als schoolleider. Op Glanerbrug Digitaal een eerste kennismaking met Jeroen Bolster.

  1. Waarom stopte je in 2017 als vakleerkracht gymnastiek in Enschede?

Ik heb toen gesolliciteerd op een vacature bij het Katholieke Onderwijs Noord Oost Twente. De Konot biedt onderwijs op 22 scholen. Op de Leemstede in Oldenzaal werd ik drie dagen adjunct en gaf ik een dag gymnastiek. Je moet het zien als een tussenstap om te kijken of ik gym los kon en wilde laten. En eventueel te kiezen voor het management.2.Die keuze heb je dus nu gemaakt door te kiezen voor de St. Gerardus.

2. Die keuze heb je gemaakt door te kiezen voor de Gerardus

Inderdaad. Die vacature triggerde mij. Ik vond dat het geschetste profiel wel heel goed bij me paste. Oog voor team, mensenmens en vooruitdenken in het ontwikkelen van het onderwijs in de breedste zin. Op de St. Gerardus wordt bijvoorbeeld het ontwikkelingsgericht werken in de groepen 1 en 2 nu ook uitgewerkt naar groep 3. Een ander aandachtspunt kan bijvoorbeeld de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs zijn.

  • 3. Hoe was trouwens je eerste week?

Leuk, je doet natuurlijk heel wat eerste indrukken op in zo’n eerste week. Maar heel prettig om in te stappen. In de eerste plaats wilde ik de leerlingen en het team natuurlijk leren kennen. Ik heb al gemerkt dat dit een betrokken team is dat er voor elkaar is. Met verschillende collega’s heb ik al gesprekken gehad over de visie van de school. Als school heb je immers een visie met goede speerpunten nodig om te kijken waar je samen voor staat. We zullen het samen moeten doen. En dan bedoel ik niet alleen de leerkrachten, maar ook de ouders.

Bij de foto: Jeroen Bolster is sinds 1 maart de nieuwe directeur van de St. Gerardus. Hij woont samen met Sabine en heeft twee zoons: Lars en Mart. In het verleden heeft hij gevoetbald bij Victoria en BSC. Nu doet hij aan fitnessen, mountainbiken en volgt samen met zoon Lars bokstrainingen.