Stille tocht en Dodenherdenking Glanerbrug 2022

Het Comité 4 en 5 mei Glanerbrug nodigt u uit om op woensdag 4 mei 2022 deel te
nemen aan de Stille tocht en Dodenherdenking in Glanerbrug.

Wanneer u ook de rondgang langs de oorlogsgraven op begraafplaats Doodenzorg wilt maken wordt u verzocht om 18.45 uur aanwezig te zijn op de begraafplaats aan de Veldstraat.

Wanneer u mee wilt lopen in de Stille tocht wordt u verzocht uiterlijk om 19.10 uur op
Doodenzorg aanwezig te zijn. De stille tocht vertrekt om 19.15 uur vanaf begraafplaats Doodenzorg. De route gaat via Veldstraat over Gronausestraat naar het Heldersplein.

Mensen die niet mee kunnen lopen, maar wel bij de Dodenherdenking aanwezig willen zijn, worden verzocht om 19.25 uur op het Heldersplein aanwezig te zijn. De officië­le Dodenherdenking begint daar om 19.30 uur.