‘Glanerbrug verdient een goed koor!’

Tjitze Tuinstra (73) heeft zijn leven lang gezongen. Van 1975 tot 2021 eerst bij het Christelijk Mannenkoor Glanerbrug en daarna, door de naamsverandering in 2014, bij Mannenklank Glanerbrug. Hij kon het dan ook moeilijk verteren dat eind vorig jaar de stekker uit het mannenkoor ging. En dat terwijl een jaar eerder de Brugger Zangers ook al waren gestopt. In Glanerbrug is alleen St Cecilia nog actief, met name bij de vieringen in de r.k.-kerk. Tjitze vindt dat er best een mannenkoor bij mag komen in Glanerbrug. Hij nam samen met enkele oud-leden van Mannenklank het initiatief een nieuw koor op te richten: Mannenensemble Glanerbrug. Dit koor bestaat officieel nu nog uit acht personen en wil uitgroeien naar een koor van 16 mannen.

Tjitze Tuinstra (links) en Remmelt Vriesema zijn de drijvende krachten achter het Mannenensemble Glanerbrug

Tjitze vervulde diverse functies bij de koren waarin hij heeft gezongen. Beheerder van de muziekbibliotheek, twee keer als voorzitter, lid van de concertcommissie en jubileumcommissie. Ook nu is hij nog actief als voorzitter van de Regio Oost van de Koninklijk Christelijke Zangers Bond (KCZB). “Nadat het officieel was dat Mannenklank zou stoppen heb ik alle leden bericht gestuurd met de vraag of ze mee wilden werken aan het opzetten van een projectkoor,” licht Tjitze zijn initiatief toe. “Het is de liefde voor het zingen en de interesse om mee te helpen zaken binnen zo’n koor te regelen dat de doorslag gaf. Het waren vooral leden die deel uitmaakten van de oude hap van Mannenklank die positief op mijn vraag reageerden.”

“Je maakt mij niet wijs dat er in een dorp als Glanerbrug met zo’n 17 duizend inwoners geen mannen te vinden zijn die lid willen worden van ons nieuwe ensemble,” vervolgt Tjitze. “Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan ook aan de oud-leden van de Brugger Zangers. We zien ons ensemble als een algemeen koor met een repertoire dat bestaat uit zowel geestelijke liederen als wereldmuziek. Wat zou het mooi zijn dat we uit kunnen groeien naar een koor met vier eerste tenoren, tweede tenoren, baritons en bassen. Glanerbrug verdient immers een goed koor.”