Het is 2 voor 12 voor zwembad De Brug

Dorpsraad Glanerbrug is zwaar teleurgesteld in houding en handelen van wethouder Niels van den Berg en de leden van de coalitie in de gemeenteraad m.b.t. zwembad de Brug. Voor de DrG een reden deze brief te schrijven. Nog maar eens een poging het college en de coalitiepartijen op andere gedachten te brengen.

Beste heer Van den Berg en leden van de stadsdeelcommissie Oost

Hierbij ontvangen jullie de reactie van de Dorpsraad Glanerbrug (DrG) op de mail van de heer Van den Berg van 20 september jl. en de brief 2300052566 van 14 juli jl. welke op de agenda staat van de stadsdeelcommissie Oost vergadering van 26 september 2023.

Het is zeker een hele zware teleurstelling maar willen u nogmaals vragen om naar aanleiding van onderstaande argumenten uw mening te herzien.

In ons eerste vooronderzoek, dat wij samen met SOM= en de gemeente Enschede hebben gedaan, is alleen gesproken over renovatie en verder niets. Dit omdat we als DrG ook niet verder kunnen gaan omdat het een pand van de gemeente betreft. Daarom hebben wij destijds besloten om het door een extern bedrijf het te laten onderzoeken. Daarnaast kunnen wij ook niet beslissen over wie het gaat exploiteren; we hebben alleen gevraagd in het vervolgonderzoek om aan te geven wat de beste oplossing zou zijn wie het gaat exploiteren.

De vervolgopdracht, het rapport van Synarchis, heeft enige tijd op zich laten wachten. Intussen heeft de coalitie op basis van het eerste vooronderzoek (energieneutraal, 2.2 miljoen euro en geen jaarlijkse bijdrage) dit opgenomen en zijn daar afspraken overgemaakt. Dit is ook in het coalitieakkoord opgenomen en daar is nu het besluit opgenomen om het zwembad niet te heropenen. We vinden dit wel vreemd terwijl de gemeente en dus ook de politieke partijen destijds wisten dat het rapport van ons nog niet volledige rapport was. Misschien hebben we als gemeente, politieke partijen en DrG wel lopen slapen door geen escape op te nemen om het vervolgonderzoek en eventuele jaarlijks bijkomende kosten in het rapport op te nemen. Ondanks dat we wisten dat het rapport zeker nog niet compleet was, waardoor dit uiteindelijk ook niet is opgenomen in het coalitieakkoord.

In de brief zoals deze nu op de agenda staat van de stadsdeelcommissie, wordt duidelijk aangegeven dat heropening van het zwembad onhaalbaar is op basis het vooronderzoek van DrG, welke als eis is opgenomen in het coalitieakkoord. Niet alleen financieel maar ook voor het decentraal zwemmen in Enschede Oost.


Daarnaast komt er een onderzoek naar de samenvoeging van de drie voetbalverenigingen binnen Glanerbrug waarbij ook een MFSA (multifunctionele sportaccommodatie) Enschede Oost zou moeten komen. Dit staat ook in het coalitieakkoord maar is nog totaal onzeker. We hebben begrepen dat wanneer er een zwembad in de MFSA moet komen, dat dit niet kan, omdat anders de MFSA te groot wordt waardoor een zwembad niet geplaatst kan worden. Daarnaast is de eis gesteld dat alle drie verenigingen samen moeten gaan, wil er en MFSA met zwembad gebouwd kunnen worden. Maar aan deze eis kan onmogelijk worden voldaan omdat er geen ruimte is. Zoals de geluiden nu zijn willen twee van de drie sportverenigingen wel samenvoegen maar de derde niet, maar dat wordt begin oktober duidelijk. Zover wij weten is met het project MFSA 6 miljoen gemoeid, maar omdat het zwembad dan toch al afvalt, zou dit goedkoper kunnen uitvallen. En ook de exploitatiekosten zijn nog onbekend.

Dat wij destijds geen structurele kosten hebben opgenomen in het vooronderzoek is omdat er toen werd aangegeven dat alles energieneutraal kon. Veel zonnepanelen, van het gas af en door terug te leveren kon zo de meter op 0,00. Verder konden we als DrG geen exploitatiekosten opgegeven omdat we niet over de exploitatie gaan, vandaar dat die ook op 0,00 is gezet.

Vervolgonderzoek Synarchis

In het vervolgonderzoek van Synarchis staat nu aangegeven dat het niet energieneutraal kán. Dit enerzijds om dat er niet terug geleverd kan worden, dus geen inkomsten, en dat men in de winter dus gas moet gebruiken. Essent geeft aan dat de aansluiting van het zwembad niet vergroot kan worden en er ook niet teruggeleverd kan worden. Dus dit is niet onze fout in de berekening, maar dat is jaarlijks wel 80.000 tot 100.000 euro aan kosten.
Daarnaast geeft Synarchis ook aan dat er voor onderhoud en andere kosten er 100.000 euro jaarlijks gereserveerd moet worden. Dat klinkt misschien veel, maar voor een investering van 4.4 miljoen geeft een ton per jaar wel de veiligheid dat het zwembad geopend kan blijven. Als je naar (bijna) alle gemeentelijk vastgoed en zwembaden in het land kijkt, horen daar standaard jaarlijkse exploitatie kosten bij, helaas dus ook bij dit zwembad. En omdat dit niet is opgenomen in het coalitieakkoord klinkt er daarom nu een NEE?

We vinden het besluit eigenlijk vreemd. Vooral omdat we zien wat er de afgelopen maanden allemaal aan prestige projecten wél is doorgegaan, o.a. met een verdubbeling van de kosten en een verdubbeling van de jaarlijkse exploitatiekosten. Als voorbeeld noemen we het nieuwe zwembad in Enschede en de ijsbaan in Enschede. Tot aan afgelopen vrijdag stond de Huiskamer van de stad er nog in, maar dit gaat misschien niet door.

Prestigeprojecten
Gezien deze prestigeprojecten, waar het besluit is genomen om deze wél door te laten gaan (ongeacht de verdubbeling van de kosten en exploitatiekosten) vinden we het vreemd dat er niet is gekozen voor het zwembad in Glanerbrug. Ondanks dat vorig jaar álle politieke partijen volledig positief achter het project stonden, blijkt nu dat er alleen gekeken wordt naar de euro’s, oftewel het Excel management.

Wij vragen u dan ook om niet alleen te kijken naar Glanerbrug als zwembadvoorziening, maar naar geheel Enschede. Dit omdat straks het zwemwater in onze ogen wel erg minimaal is voor een stad met meer dan 160.000 inwoners. Alleen daarom al willen we het zwembad in Glanerbrug zoals in het vooronderzoek staat gebruiken voor schoolzwemmen, de ouderen en het diplomazwemmen.

In de amendementen voor de bespreking van de begroting komen veel zaken naar voren zoals:

  • Ten tijde van de oorspronkelijke zwembadvisie waren de drie zwembaden gezamenlijk vaker geopend dan op dit ogenblik. Aquadrome 28 uur voor baanzwemmen en slechts 15.5 uur voor recratief zwemmen. Het Slagman 9,5 uur voor baanzwemmen en 1,5 uur voor recreatief zwemmen voor vrouwen.
  • Het totaal aantal openingsuren voor het algemene publiek is hiermee afgenomen met 50 procent.
  • De raad heeft besloten het Slagman per 2028 te sluiten zonder enig zicht op compensatie voor het zwemwater dat met de sluiting verloren gaat.
  • Zwembad De Brug betreft een voorziening voor algemeen nut en algemeen belang. Dit betekent dat een aanbesteding voorkomen kan worden. Met vereende krachten van bevolking en gemeente kunnen zowel de structurele als ook de incidentele kosten enorm verlaagd worden. Duurder gaat het sowieso niet worden.
  • Zwembad De Brug is aanvullend zwemwater dat zeker vanaf 2028, door de sluiting van Het Slagman, gemist gaat worden.
  • In Enschede Oost zijn nagenoeg geen voorzieningen, het woongenot en leefklimaat blijft sterk achter;
  • Kansengelijkheid wordt gemist, gezondheid van zowel jong als oud holt achteruit.
  • Zwembad De Brug kan een Huiskamer van het dorp zijn.

Voorzieningen verdwijnen

We vinden dat er in Glanerbrug vele voorzieningen verdwijnen waaronder nu ook het zwembad. Dit doet de Glanerbrugger geen goed en daarom nemen we dit ook mee in onze reactie. Er wordt veel geld gestopt in zeer grote prestige projecten in de stad Enschede. Het nieuw te bouwen zwembad in Enschede heeft zelfs de kosten verdubbeld wat ons inziens ten koste gaat van andere projecten, zoals het zwembad De Brug.

Wij hopen dat u nogmaals naar de heropening van het zwembad Glanerbrug kunt kijken aan de hand van bovenstaande argumenten. Vooral door het financieel nogmaals te bekijken en dat wellicht door het niet doorgaan van ander projecten er toch geld is voor het zwembad in Glanerbrug.

Daarnaast ondersteunen wij zeker het idee dat het zwembad samen met de sporthal en het restaurant kan dienen als de huiskamer voor Glanerbrug, lees: een dorpshuis.

In afwachting van uw antwoord, Dorpsraad Glanerbrug

De foto’s van de activiteiten in zwembad De Brug bij de brief illustreren het belang het bad te heropenen (foto’s Jenne Smit)