Dorpsraadvergadering

Op donderdag 16 november, om 19:30 uur, houdt de Dorpsraad Glanerbrug een Openbare Dorpsraadvergadering.

Zij nodigen je van harte uit om bij deze vergadering aanwezig te zijn.
Locatie: Liberein – De Refter, Pater ten Winkelstraat 3, 7532 DC Enschede.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Stand van zaken zwembad ‘De Brug’
 4. Voortgang Droom van Glanerbrug
 5. Veiligheid/Verkeer
  – aanpassingen Kerkstraat
  – ingezonden brief bewoner Heldershof
 6. Tolstraat
  – spreekrecht aangevraagd door Edsko Hekman
 7. Wijkbeheer
 8. Overige actuele zaken
  – buurtbus
 9. Rondvraag