Richard Staring doet onderzoek naar (drugs)criminaliteit en veiligheid in Glanerbrug:  “Subjectieve (on)veiligheid kan heel snel overgaan in reële problemen”

Voor de periode van januari 2024 tot en met juni 2026 stelt het Rijk 2,6 miljoen extra beschikbaar aan de gemeente Enschede en de partners die werkzaam zijn in de zorg en veiligheid. Geld dat is bedoeld om jongeren kansen te bieden om te voorkomen dat ze met criminaliteit in aanraking komen. Door dit programma kunnen de gemeente Enschede en betrokken maatschappelijke partners de aanpak tegen jeugdcriminaliteit uitbreiden. Om te voorkomen dat jongeren in Glanerbrug, de Eschmarke en Dolphia verder afglijden.

Volgens projectregisseur Kaz Wesseloo heeft de gemeente Enschede samen met een groot aantal andere partners, waaronder het Openbaar Ministerie en de politie, een analyse gemaakt. Uit deze analyse en gesprekken met diverse professionals blijkt dat er in Glanerbrug en omgeving sprake is van overlast gerelateerd aan drugs(handel).
Met het programma Preventie met Gezag zijn sinds de kick-off in maart van dit jaar zo’n 40 instellingen die werkzaam zijn in de zorg en veiligheid aan de slag met jongeren.

Die kick-off werd ingeleid door professor Richard Staring van Bureau Beke. Staring werkt na ruim 30 jaar voor verschillende universiteiten te hebben gewerkt sinds ruim een jaar als senior-onderzoeker voor Bureau Beke in Arnhem. Vanuit die functie schetste hij op de kick-off een eerste beeld van de situatie in Glanerbrug en directe omgeving. De afgelopen maanden was Staring regelmatig in Glanerbrug en omgeving te vinden om professionals die werkzaam zijn in de zorg en veiligheid te interviewen. Ook voerde hij gesprekken met een aantal inwoners over hun gevoel van veiligheid en vroeg hun mening over de (drugs)criminaliteit in Glanerbrug.

oplus_32

Volgens Richard Staring is het ook belangrijk de meningen en ervaringen van de Glanerbrugger te horen. In Grensstreek 10 hebben de lezers uit Glanerbrug vanaf 16 jaar gekregen een vragenlijst in te vullen. Met het invullen van deze vragenlijst kunnen wij jullie mening meenemen in ons rapport en kan de gemeente beter aansluiten bij de wensen en behoeften van jullie als Glanerbrugger. Als redactie van de Grensstreek vinden wij het belangrijk dat Staring een helder beeld krijgt hoe de Glanerbrugger denkt over veiligheid en criminaliteit in hun grensdorp. Daarom hebben we hem gevraagd een aantal vragen te beantwoorden.

  1. We hebben je in de uitgebreide inleiding al kort voorgesteld. Wat zou je daar nog aan toe willen voegen?

Wat ik vooral wil benadrukken is het laatste punt: laat je stem als Glanerbrugger over het beleid en de aanpak van (drugs)criminaliteit in Glanerbrug horen. De overheid en dat geldt ook voor gemeenten bedenken hun beleidsplannen te vaak vanuit een ivoren toren of het stadhuis. Het is niet vanzelfsprekend dat de mensen waarover het gaat hier zelf bij betrokken worden. Dat kun je nu vooral doen door de online vragenlijst (zie de link) in te vullen of door met mij contact op te nemen voor een interview. 

  • Glanerbrug ervaart al jaren overlast die samenhangt met drugshandel. Handelaren komen uit het westen en gebruikers uit Duitsland en landen uit het Oostblok naar Glanerbrug. Wat is er tot nu toe bekend over de rol van Glanerbrugse jongeren die worden geronseld door het drugsmilieu?

Dat gebeurt. Glanerbrugse jongeren zijn betrokken bij de drugshandel, bijvoorbeeld als loopjongen, soms uit onwetendheid, soms omdat ze gemakkelijk geld denken te kunnen verdienen, soms ook omdat het spannend is. We hebben natuurlijk wel te maken met jongeren die wat willen, die wat zoeken, ergens bij willen horen. Maar het gaat gelukkig om relatief weinig jongeren. 

  • Inwoners van Glanerbrug ervaren een sterk gevoel van onveiligheid. Vooral wanneer de drugscriminaliteit zich in hub directe (persoonlijke) omgeving afspeelt. Een gevoel van veiligheid is subjectief. Hoe krijg je inzicht in de reële problematiek die de Glanerbrugger ervaart?

Veiligheid heeft iets subjectiefs, maar als jij vanuit dat subjectieve gevoel van onveiligheid een mes bij je draagt dan kan dat maar zo heel erg reëel worden als je je bedreigd voelt en dat mes gaat gebruiken. Een ander voorbeeld: als jij je in je straat onveilig voelt omdat je het idee hebt dat een paar huizen verderop drugs gedeald worden, en jij geeft dit aan bij Meld Misdaad Anoniem dan heb je maar zo een reële melding waar de politie wat mee kan doen. Dus die subjectieve (on)veiligheid kan heel snel overgaan in reële problemen. 

Bij de foto: Richard Staring tijdens de kick-off van Preventie met Gezag in maart van dit jaar (foto Jenne Smit)

  • Is werken aan vertrouwen in de overheid niet een belangrijk speerpunt in het project Preventie met Gezag?

Wat mij betreft zou dat wel zo moeten zijn. Andersom, op het moment dat Glanerbruggers geen vertrouwen in diezelfde overheid hebben en het recht in eigen hand nemen, is er een serieus probleem. Daar kunnen ze ook goede redenen voor hebben.  De toeslagenaffaire is daar een sprekend voorbeeld van. Vertrouwt de overheid haar eigen burgers, is een net zo terechte vraag.  We hebben veel verhalen gehoord over de afwezige politie in Glanerbrug op momenten die er voor de bewoners toe doen. Dat draagt in elk geval niet bij aan het vertrouwen in de overheid. Tegelijkertijd hebben mensen natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid.

  • Wanneer heb je het onderzoek afgerond? Ik kan me voorstellen dat de professionals er handvaten in zullen vinden en plannen van aanpak maken. Maar wat kan de Glanerbrugger ermee?

We verwachten het onderzoek in september te hebben afgerond en we hopen dat we met het onderzoek kunnen bijdragen aan beleid dat een verschil maakt voor bewoners. Door een reëel beeld neer te zetten van de veiligheid in Glanerbrug en vooral ook door in de preventieve sfeer handvatten te geven voor beleid dat direct aansluit bij de behoeften van de Glanerbruggers. Jullie kunnen ons helpen door die vragenlijst in te vullen!

Gebruik daarvoor de volgende link https://questionpro.com/t/AXk4PZ2l77

Of ga naar www.beke.nl/glanerbrug