doel

Het doel van de Stichting Glanerbrug-Digitaal is het bouwen en onderhouden van een digitaal platform ten behoeve van de inwoners van Glanerbrug en alle anderen die een band hebben met Glanerbrug en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.