Stille tocht en Dodenherdenking

Heldersplein Heldersplein, Enschede

18.45 rondgang langs de oorlogsgraven op begraafplaats Doodenzorg aan de Veldstraat 19.10 Stille tocht, vertrek Doodenzorg 19.25 Dodenherdenking, Heldersplein

Gratis